Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 1 ədəd çalovunun tutumu 4 m3 olan təkərli frontal yükləyicinin icarəsi ay 10 4000 40000
Cəm ƏDV Yekun
40000 7200 47200