Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Odadavamlı sement Arcast LC 165 AL/ ton 5.4 1020 5508
2 Odadavamlı sement Arcast LC 155 AL/ ton 30.25 975 29493.75
3 Odadavamlı sement Arcast LC 185 AL ton 46.25 1150 53187.5
4 Odadavamlı sement İnperlite Cast 1600 ton 12 625 7500
5 Odadavamlı sement İnperlite Cast 700 ton 4.2 775 3255
6 Odavamlı beton Ramar P85 ton 8.85 1800 15930
7 Odavamlı beton Ramar P70 ton 0.3 1575 472.5
8 Odavamlı İzolyasıya betonu Morlite 40 AL ton 4.5 900 4050
9 Kalsium silikat lövhə 1220*610.*25 mm m2 41 28 1148
10 Kalsium silikat lövhə 1000*500*50 mm m3 132 42 5544
11 Keramik lifli lövhə 1200*600*50 mm m4 14.4 60 864
12 Keramik lifli (odadavamlı) örtük 128/1260/13 ədəd 10 43 430
13 Keramik lifli (odadavamlı) örtük 128/1260/25 ədəd 25 43 1075
14 Odadavamlı beton Armor HH 45WT ton 0.43 1150 494.5
15 Polad lif ton 0.155 18000 2790
16 Izolyasiya kərpici CL 23 ədəd 2045 3 6135
17 Şamot kərpic ədəd 92 5 460
18 Odadavamlı kəndir m 10 9 90
19 Odadavamlı kəndir/ m 21 19 399
20 Anker kərpic L:350A ədəd 433 18 7794
Cəm ƏDV Yekun
417449.24 0