Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Fəhlə çəkməsi cüt 1300 14.5 18850
Cəm ƏDV Yekun
18850 3393 22243