Tenderə dəvət

Müxtəlif Növ Ventil və Klapanlar satın alınması ilə əlaqədar

“Azəralüminium” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 350 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 Polad siyrtmə ЗКЛ 2-16 Py-16 at Dу-50 (Analoq 30c41нж) ədəd 20
2 Paslanmayan polad siyirtmə Du=50 ədəd 20
3 Polad siyirtmə Du=80 mm, Pu=10/16at, DUYAR ,TS457/1, EN.JL.1040 ədəd 6
4 Polad siyrtmə ЗКЛ 2-16 Py-16 at Dу-100(Analoq 30c41нж) ədəd 16
5 Polad siyrtmə ЗКЛ 2-16 Py-16 at Dу-250(Analoq 30c41нж) ədəd 1
6 Kəpənək tipli siyirtmə Du=40 mm,Pu=1.6 Mpa(Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 12
7 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du50, Pn1,6MPa (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 30
8 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du80, Pn1,6MPa (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 14
9 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du100, Pn1,6MPa (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 8
10 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du100, Pn1,6MPa .Pnevmatik intiqallı (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 4
11 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du125, Pn1,6MPa (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 4
12 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du150, Pn1,6MPa (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 20
13 Kəpənək tipli siyirtmə Dn200,Pn1,6MPa , b=65mm,reduktorlu (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 12
14 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du200, Pn1,6MPa(Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 25
15 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du250, Pn1,0MPa.Pnevmatik intiqallı(Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 2
16 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du250, Pn1,0MPa.Reduktorlu (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 8
17 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du300, Pn1,6MPa Reduktorlu (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 10
18 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ (QAPAQ) Du500, Pn1,6MPa Reduktorlu (Diskin materialı-Paslanmayan polad AİSİ316,Kipləşdiricinin materialı-FPM(Viton)) ədəd 1
19 Çuqun ventil Du=15(Кран шаравой муфтовый 11ч42п . Ду15,Ру16) ədəd 50
20 Çuqun ventil Du=20(Кран шаравой муфтовый 11ч42п . Ду20,Ру16) ədəd 30
21 Çuqun ventil Du=25(Кран шаравой муфтовый 11ч42п . Ду25,Ру16) ədəd 25
22 Çuqun ventil Du=40(Кран шаравой муфтовый 11ч42п . Ду40,Ру16) ədəd 25
23 Çuqun ventil Du=50 (Кран шаравой муфтовый 11ч42п . Ду50,Ру16) ədəd 20
24 KÜRƏLİ KRAN Du=15mm, Pu=16atm (VENUS şirkəti),(Muftalı,material-latun,kipləşdirici-ftoroplast,isti su üçün) ədəd 250
25 KÜRƏLİ KRANL Du=20mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti),(Muftalı,material-latun,kipləşdirici-ftoroplast,isti su üçün) ədəd 25
26 KÜRƏLİ KRAN Du=25mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti),(Muftalı,material-latun,kipləşdirici-ftoroplast,isti su üçün) ədəd 50
27 KÜRƏLİ KRAN Du=32mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti),(Muftalı,material-latun,kipləşdirici-ftoroplast,isti su üçün) ədəd 15
28 Paslanmayan kürəli kran (tam keçidli, BP-BP) DN32 (G1.1/4") , PN 120 bar ədəd 32
29 KÜRƏLİ KRAN Du=40mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti),(Muftalı,material-latun,kipləşdirici-ftoroplast,isti su üçün) ədəd 32
30 KÜRƏLİ KRAN Du=50mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti),(Muftalı,material-latun,kipləşdirici-ftoroplast,isti su üçün) ədəd 10
31 Paslanmayan kürəli kran (tam keçidli, BP-BP) DN15 (G1/2") , PN 120 bar ədəd 30
32 Paslanmayan kürəli kran (tam keçidli, BP-BP) DN20 (G3/4") , PN 120 bar ədəd 20
33 BÜRÜNC KÜRƏLİ KRAN 1/4",Pu=16atm ədəd 20
34 Tıxaclı kran çuqun Du40,fləns ilə(11ч16бк) ədəd 8
35 Tıxac kran flanslı Du=150 mm(cizgi N 7-20-00) ədəd 5
36 ÜÇ GEDİŞLİ KRAN,11b8bk,Du=15mm ədəd 30
37 Polad əks klapan Du=150mm, Pu=16at (Клапан обратный двустворчатый межфланцевый.Disk-paslanmayan polad,Kipləşdirici-Viton,Yay və ox-paslanmayan polad) ədəd 6
38 Polad əks klapan Du=200mm, Pu=16at (Клапан обратный двустворчатый межфланцевый.Disk-paslanmayan polad,Kipləşdirici-Viton,Yay və ox-paslanmayan polad) ədəd 30
39 Əks klapan Du250 (Клапан обратный двустворчатый межфланцевый.Disk-paslanmayan polad,Kipləşdirici-Viton,Yay və ox-paslanmayan polad) ədəd 1
40 Bürünc yaylı qoruyucu klapan Dn-1 1/4", Pn-1-5 atm (Safety valve) ədəd 2
41 Qoruyucu klapan DN 25,Pn 1,6 Mpa (1762бк,yaylı) ədəd 2
42 Qoruyucu klapan DN 50,Pn 1,6 Mpa (1762бк,yaylı) ədəd 2
43 Polad siyrtmə ЗКЛ 2-16 Py-16 at Dу-50 ədəd 8
44 Polad siyrtmə ЗКЛ 2-16 Py-16 at Dу-100 ədəd 4
45 Polad siyrtmə ЗКЛ 2-16 Py-16 at Dу-150 ədəd 4
46 Polad siyrtmə ЗКЛ 2-16 Py-16 at Dу-200 ədəd 1
47 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ Du50, Pn1,6MPa ədəd 30
48 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ Du70, Pn1,6MPa ədəd 5
49 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ Du80, Pn1,6MPa ədəd 5
50 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ Du100, Pn1,6MPa ədəd 5
51 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ Du150, Pn1,6MPa ədəd 20
52 KƏPƏNƏK TİPLİ SİYİRTMƏ Du200, Pn1,6MPa ədəd 20
53 Polad əks klapan Du=50 mm, Pu=16 at ədəd 10
54 Flanslı əks klapan Du=150, Pu=16 at ədəd 20
55 Polad əks klapan Du=200mm, Pu=16at ədəd 2
56 Polad əks klapan Du=250 ədəd 1
57 Polad əks klapan Du=350 ədəd 1
58 Çuqun əks klapan Du=25 ədəd 8
59 Qaz ventili N 1610 . Giriş : daxili yiv-1/2' , Çıxış : daxili yiv-1/2 ədəd 40
60 KÜRƏLİ KRAN Du=15mm, Pu=16atm (VENUS şirkəti) ədəd 50
61 KÜRƏLİ KRANL Du=20mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti) ədəd 30
62 KÜRƏLİ KRAN Du=25mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti) ədəd 40
63 KÜRƏLİ KRAN Du=32mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti) ədəd 12
64 KÜRƏLİ KRAN Du=40mm , Pu=16atm (VENUS şirkəti) ədəd 10
65 Loose Flanged Expansion Joints KRS-1-50-16-120 Flənsli boru kompensatoru KRS-1-50-16-120 ədəd 10
66 Loose Flanged Expansion Joints KRS-1-65-16-150 Flənsli boru kompensatoru KRS-1-65-16-150 ədəd 2
67 Loose Flanged Expansion Joints KRS-1-80-16-160 Flənsli boru kompensatoru KRS-1-80-16-160 ədəd 4
68 Rezin kompensator (Rubber) Du=125 mm, Pu=1,6MPa ədəd 14
69 Rezin kompensator (Rubber) Du=150 mm, Pu=1,6MPa ədəd 14
70 Boru kompensatoru rezin (Rubber) Du=200 mm.Pu=1,6MPa. ədəd 3
71 Boru kompensatoru rezin (Rubber) Du=250 mm.Pu=1,6MPa. ədəd 4
72 Paslanmayan poladdan kürəli ventil Du25 Stainless steel ball valve Du25 (1") ədəd 20
73 Paslanmayan daxili yivli üçlük 1/2" ədəd 12
74 Paslanmaz poladdan ventil 1", Piş=16bar (1" Sharpe 316 Stainless Steel Gate Valve - SV30276TE010 ədəd 12
75 Paslanmaz poladdan ventil 1/2", Piş=16 bar (1/2" Sharpe 316 Stainless Steel Gate Valve - SV30276TE004 ədəd 12
76 Paslanmayan xarici yivli keçid 3/4"x1" ədəd 12
77 Pnevmointiqallı kəpənək tipli siyirtmə Dn150,Pn1,6MPa, (pnevmointiqal 63110RA-W-N-R3 , 0,3-0,6 MPa 90⁰, 11Z123) ədəd 3
78 Polad əks klapan Du=40 mm, Pu=16 at ədəd 5
79 Polad əks klapan Du=50 mm, Pu=16 at ədəd 10

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Şahin Şahbazov, telefon +994502682707 ve ya shahin.shahbazov@azeraluminium.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2021-04-06 saat 10:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2021-04-14 saat 18:00 qədər, tender@gmail.com ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2021-04-15 saat 10:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI