Tenderə dəvət

Bərkidici elementlərin satın alınması (Bolt DÜİST P50793-95 ,Qayka DÜİST 5915-70, Silindrik başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt DİN 912) satın alınması ilə əlaqədar

“Azəralüminium” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 100 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 Bolt qayka ilə M 20x90 (BoltM20-90.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M20.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 350
2 Bolt qayka ilə M 8x35 DÜİST 7805-69(Bolt 8-35.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M8.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 25
3 Bolt qayka ilə M 10x35 (BoltM10-35.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M10.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 12
4 Bolt qayka ilə M 14x60 DÜİST 7805-70(BoltM14-60.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M14.88.20 DÜİST5915-70 DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 17
5 Silindrik başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt 8x25 DİN912 kg 1
6 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 10x50 (Vint M10-50.88.20 DİN912(İSO4762) tam yiv DİN912 kg 37
7 Bolt qayka ilə M 6x25 (Bolt 6-25.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M6.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 17
8 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 12x50(Vint M12-50.88.20 DİN912(İSO4762) tam yivl DİN912 kg 16.5
9 Silindriq bashliqli dax altibucaqli bolt"YMBUS6x25 DİN 912 kg 1
10 Silindrik bash. daxili 6-bucaq bolt "YMBUS"12x150 DİN 912 kg 5
11 Silind bashl daxili altybucaqly bolt"IMBUS"M24x60 DİN 912 kg 15
12 Silindriq bash. daxili 6-buc. bolt "YMBUS"16X130 DİN 912 kg 15
13 Bolt qayka və şayba ilə M 16x120 DÜİST 7805-70(Bolt16-120.88.40X DÜİST P 50793-95, Qayka M16.88.40X DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 1800
14 Bolt+qayka M10X50 DİN 933+ din 934 kg 2
15 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 20x90 DİN912 kg 20
16 Bolt qayka ilə M 8x70 DÜİST 7805-69 DÜİST 7805-69 kg 2
17 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 27x80 DİN912 kg 15
18 BOLT M 12X 55+QAYKA M 12(Bolt M12-55.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M12.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 135
19 Bolt M16x2 qayka M16 L=90 mm DÜİST 7805-68 DÜİST 7805-68 kg 60
20 Anker bolt dəsti M12x100 (artikul 205169) artikul 205169 ədəd 200
21 Silindrik başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 8x15 DİN912 kg 1
22 Bolt M6x40 DÜİST 7805-69 kg 2
23 Bolt M8x20 DÜİST 7805-69 kg 2
24 Bolt qayka ilə M 27x90 DÜİST 7805-69 DÜİST 7805-69 kg 10
25 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 4x30 DİN912 kg 3
26 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 6x50 DİN912 kg 3
27 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 5x30 DİN912 kg 0.5
28 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 8x50 DİN912 kg 2
29 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 16x80 DİN912 kg 15
30 Silindriq başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 30x70 DİN912 kg 50
31 Qayka M16 (Qayka M16.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST5915-70 ədəd 1000
32 BOLT M 10X 60+QAYKA M 10(BoltM10-60.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M10.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 10
33 Bolt qayka ilə M 16x100 (Bolt16-100.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M16.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 180
34 BOLT M 8X 50+QAYKA M 8(Bolt 8-50.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M8.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 10
35 BOLT M 6X 20+QAYKA M 6(BoltM6-20.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M6.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 5
36 Bolt qayka ilə M 10x1,5L= 40 mm DÜİST(Bolt Mx1,5-40.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M8x1,5.88.20 DÜİST DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 50
37 Bolt M 10x50( plastmas kipləşdiricili qayka və yaylı şayba ilə),(Bolt:DÜİST7798-70(DİN933)tam yivli DÜİST7798-70 (DİN933) kg 10
38 Bolt M 10x70( plastmas kipləşdiricili qayka və yaylı şayba ilə),(Bolt:DÜİST7798-70(DİN933)tam yivli DÜİST7798-70 (DİN933) kg 20
39 Bolt qayka ilə M 20x120 (BoltM20-120.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M20.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 50
40 Bolt qayka ilə M 6x60 DÜİST 7805-69(Bolt M6-60.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M6.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 28
41 Bolt qayka ilə M 8x50 DÜİST 7805-69(BoltM 8-50.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M8.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 15
42 Bolt M 10x35( plastmas kipləşdiricili qayka və yaylı şayba ilə),(Bolt:DÜİST7798-70(DİN933)tam yivli DÜİST7798-70 (DİN933) kg 15
43 Silindrik başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt (plastmast kipləşdiricili qayka və yaylı şayba ilə birlikdə) "İMBUS"  8x35 (Vint M8-35.88.20 DİN912(İSO4762) tam yivli,Qayka M8 DIN982,İSO7040,10512 , Şayba8 3X13DÜİST6402-70 ) DİN912(İSO4762) DİN982(İSO7040) kg 10
44 Bolt qayka ilə M 12x180 DÜİST 7805-70(Bolt M12-180.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M12.88.20 DÜİST5915 DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 30
45 Bolt M8x45, qayka M8,şaybaM8(BoltM8-45.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M8.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 20
46 Bolt qayka ilə M 16x80 (BoltM16-80.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M16.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 200
47 Yaylı şayba 24H30x13 11DÜIST6402-70 DÜIST6402-70 ədəd 300
48 BOLT M 8X 30+QAYKA M 8(BoltM8-30.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M8.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 5
49 BOLT M 6X 30+QAYKA M 6(BoltM6-30.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M6.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 30
50 BOLT M 12X 65+QAYKA M 12(BoltM12-65.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M12.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 50
51 BOLT M 12X 75+QAYKA M 12(BoltM12-75.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M12.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 20
52 BOLT M 3X 10+QAYKA M 3 (Bolt M3-10.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M3.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 2
53 BOLT M 4X 20+QAYKA M 4 (Bolt M4-20.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M4.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 2
54 BOLT M 5X 20+QAYKA M 5 (BoltM5-20.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M5.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 3
55 Bolt qayka ilə M 12x1,75 L=65 mm (BoltM12-65.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M12.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 90
56 Bolt qayka ilə M 20x150 (BoltM20-150.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M20.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 50
57 Polad sancaq M 20x240 (M20-6gx240.88DÜİST22042-76) DÜİST22042-76 kg 20
58 ANKER BOLT DƏST M16x150 (artikul-205175) artikul-205175 ədəd 60
59 Yaylı şayba Ø14 (Şayba14 3X13DÜİST6402-70 ) DÜİST6402-70 ədəd 100
60 Yaylı şayba F=16 mm QOST 6402-70 (Şayba16 3x13) DÜİST 6402-70 ; DİN 127 ədəd 1000
61 Shayba C.30.01.08kp DİN 125 ədəd 400
62 Qayka M30 DÜİST 5915-70 DÜİST 5915-70 ədəd 300
63 Bolt qayka ilə M8x90mm(Bolt M8-90.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M8.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 10
64 Konus başlıqlı bolt M8x25 (qayka ilə birgə) M8x25 (DIN 965,ISO 7046,DÜİST 17475 (Ph), tam yivli,xaçv DÜİST 32415-2013 kg 6
65 Bolt qayka ilə M 16x2 L=60 mm DÜİST 7805-68(Bolt M16-60.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M16.88.20 DÜİS DÜİST 7805-68 kg 60
66 Bolt qayka ilə M 16x2 L=90 mm (BoltM16-90.88.20 DÜİST P 50793-95, Qayka M16.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST P 50793-95; DÜİST5915-70 kg 150
67 Qayka M8 (Qayka M8.88.20 DÜİST5915-70 DÜİST5915-70 kg 2
68 Qayka M20(Qayka M16.88.20 DÜİST5915-70) DÜİST5915-70 kg 40
69 Qayka M24 DÜİST 5915-70 DÜİST5915-70 kg 50
70 Konus başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt "İMBUS" 8x15(Vint M8-15.88.20 DİN912(İSO4762) tam yivli DIN912 kg 3
71 Tənzimləyici vint M12x35 (Adjusting screws.Code JTS80.1-50) DİN912(İSO4762) ədəd 30
72 Yaylı şayba Ø20 (Şayba20 3X13DÜİST6402+B2:B73-70 ) DÜİST6402-70 ədəd 1000

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Rizvan Əbdürrəhmanov, telefon +994502503226 ve ya rizvan.abdurrahmanov@azeraluminium.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2021-03-15 saat 11:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2021-03-30 saat 17:00 qədər, etender.gov.az portalı ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2021-03-31 saat 11:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI