Tenderə dəvət

Baş ofisdə istifadədə olan 21 ədəd minik avtomobilinin təmiri və servisi xidmətlərinin satın alınması ilə əlaqədar

“Azərpambıq ASK” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 250 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 Yağ (hər dəfə 8 litr olmaqla) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003157 ədəd 6
2 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003158 ədəd 6
3 Hava filtri Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003159 ədəd 6
4 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003160 ədəd 4
5 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003161 ədəd 6
6 Farsunkaların təmiri (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003162 dəst 1
7 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 8 ədəd olmaqla) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003163 ədəd 1
8 Elektron diaqnostika Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003164 ədəd 2
9 Arxa ştanq rezinlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003165 dəst 1
10 Razval Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003166 ədəd 1
11 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003167 ədəd 2
12 Antifrizin dəyişdirilməsi (hər dəfə 8 litr olmaqla) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003168 ədəd 1
13 Amortizatorun yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003169 ədəd 1
14 Ön əyləc qəliblərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003170 dəst 1
15 Arxa əyləc qəliblərinin yenisi ilə əvəzlənməsi(e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003171 dəst 1
16 Şüşə silən (ön və arxa) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003172 ədəd 1
17 İnjektorun yuyulması Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003173 ədəd 2
18 Arxa qabaq KDSS ftulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003174 ədəd 1
19 Stupitsa podşepniki (sağ-sol) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003175 ədəd 1
20 Sağ-sol almacıqların yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003176 ədəd 1
21 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003177 ədəd 1
22 Sürətlər qutusunun yağın dəyişdirilməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003178 ədəd 1
23 Arxa mostun, ön razdatkanın yağının dəyişdirilməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003179 ədəd 1
24 Gövdənin cilalanması Toyota, Land Cruiser (90PF849) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05JX85003180 ədəd 1
25 Yağ (hər dəfə 8 litr olmaqla) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 5
26 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 5
27 Hava filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 5
28 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 4
29 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 5
30 Elektron diaqnostika Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 2
31 Razval Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 1
32 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 2
33 Amortizatorun yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 1
34 Ön stupitsa podşepnikinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 dəst 1
35 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 dəst 1
36 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 dəst 1
37 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 1
38 Mühərrik remenlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 dəst 1
39 Sağ-sol almacıqların yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 1
40 Sağ-sol nakoneçniklərin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 1
41 Farsunkaların təmiri (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 dəst 1
42 Mühərrik yastıqlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 dəst 1
43 Starterin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 1
44 İnjektorun yuyulması Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 3
45 Ötürmələr qutusunun yağının yenilənməsi (hər dəfə 10 litr olmaqla) Toyota, Land Cruiser (10-AF-689) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JTMHY05J285002957 ədəd 1
46 Yağın yenilənməsi (hər dəfə 8 litr olmaqla) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 6
47 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 6
48 Hava filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 6
49 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 4
50 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 6
51 Elektron diaqnostika Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
52 Akkumulyatorun dəyişdirilməsi Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 dəst 1
53 Razval Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
54 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 2
55 Amortizatorun yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
56 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 dəst 1
57 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 dəst 1
58 Şüşə silən (ön və arxa) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
59 Farsunkaların təmiri (ehtiyyat hissələri daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 dəst 1
60 Qızdırıcı şamların yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 dəst 1
61 İnerkuler Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
62 Mühərrik remenləri (ehtiyyat hissələri daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 dəst 1
63 Stupitsa podşepniki (sağ-sol) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
64 Sağ-sol almacıq yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
65 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
66 Sürətlər qutusunun yağın dəyişdirilməsi (ehtiyyat hissələri daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
67 Arxa mostun, ön razdatkanın yağının dəyişdirilməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
68 Link stablizator yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
69 Starter yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
70 Alın şüşəsi yenisi ilə əvəzlənməsi(e/h daxil) Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsiJTMHV05JX05016733 ədəd 1
71 İnjektorun yuyulması Toyota, LC200 minik (90-AN-077) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTMHV05JX05016733 ədəd 2
72 Yağ (hər dəfə 8 litr olmaqla) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 6
73 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 6
74 Hava filtri Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 3
75 Salon filtri Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 2
76 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 6
77 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
78 Elektron diaqnostika Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
79 Razval Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
80 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 2
81 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 dəst 1
82 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi(e/h daxil) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 dəst 1
83 Şüşə silən (ön və arxa) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
84 Mühərrik yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 dəst 1
85 Link stablizator yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
86 Almacıq yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
87 Mühərrikin əsaslı təmiri (e/h daxil) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
88 Razvalnıy ftilka yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
89 Stablizator rezini yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
90 Antifriz və yenilənməsi Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
91 İnjektorun yuyulması Toyota, PRADO minik (77-PU-796) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTEBX3FJ105004238 ədəd 1
92 Yağ(hər dəfə 4.2 litr olmaqla) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 6
93 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 6
94 Hava filtri Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 3
95 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 3
96 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 6
97 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
98 Elektron diaqnostika Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
99 Mühərrikin əsaslı təmiri (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
100 Razval Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
101 Razval vtulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 dəst 1
102 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
103 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
104 Sağ-sol almacıq yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
105 Stupitsa podşepniki (sağ-sol) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 dəst 1
106 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 dəst 1
107 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 dəst 1
108 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
109 Stablizator vtilkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 dəst 1
110 İnjektorun yuyulması Hyundai, TUCSON minik (90-PN-688) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81BEU748646 ədəd 1
111 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 6
112 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 6
113 Hava filtri Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 3
114 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 3
115 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 6
116 Elektron diaqnostika Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
117 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
118 Qapı rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 dəst 1
119 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
120 Sağ-sol almacıq yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
121 Razval Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
122 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
123 Amortizatorun üst yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 dəst 1
124 Amortizatorun üst podşepniki yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 dəst 1
125 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 dəst 1
126 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 dəst 1
127 Şüşə silən (ön və arxa) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
128 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 dəst 1
129 Mühərrik yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 dəst 1
130 Gövdəsində dəmirçi rəngsaz işləri Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
131 Stablizator rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 dəst 1
132 İnjektorun yuyulması Hyundai, TUCSON minik (90-AH-368) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJMB1BXAU168449 ədəd 1
133 Yağ (hər dəfə 7.5 litr olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 6
134 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 6
135 Hava filtri Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 4
136 Salon filtri Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 3
137 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 6
138 Elektron diaqnostika Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
139 Razval Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
140 Razval vtulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
141 Stabilizatorun rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
142 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
143 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
144 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
145 Şüşə silən (ön) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
146 Şaravoy alt-üst yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
147 Kardan (krestavini) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
148 Nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
149 Farsunkaları təmiri (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
150 Qızdırıcı şamları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
151 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
152 Akkumulyatorun dəyişdirilməsi Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
153 Qapı rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 dəst 1
154 Rulevoy kolonkanın təmiri (E/H daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
155 İnjektorun yuyulması Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-821) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409D040633 ədəd 1
156 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 6
157 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 6
158 Hava filtri HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 3
159 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 2
160 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 6
161 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 1
162 Elektron diaqnostika HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 1
163 Razval vtulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 dəst 1
164 Razval HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 1
165 Qapı rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 dəst 1
166 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 1
167 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 dəst 1
168 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 dəst 1
169 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 1
170 Sağ-sol almacıq yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 1
171 Ön stupitsa podşepniki yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 dəst 1
172 Şüşə silən (ön və arxa) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 1
173 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 dəst 1
174 Stabilizator vtilkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 dəst 1
175 İnjektorun yuyulması HYUNDAI, TUCSON minik (90-AX-409) üçün, buraxılış ili 2006, ban nömrəsi KMHJMB1B96U401745 ədəd 1
176 Yağ (hər dəfə 7.5 litr olmaqla) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 6
177 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 6
178 Hava filtri MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 4
179 Salon filtri MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 3
180 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 6
181 Elektron diaqnostika MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 1
182 Ştanq rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
183 Razval vtulkası yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
184 Razval MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 1
185 Amartizator yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
186 Ön əyləc qəliblərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
187 Arxa əyləc qəliblərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
188 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 1
189 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
190 Forsunkaların təmiri (ehtiyyat hisəsi daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
191 Ğövdəsində dəmirçi-rənğsaz işləri (ümumi şüşədən aşağı hissənin rənglənməsi) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 1
192 Ön sağ- sol qapı, ön bufer yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 1
193 Güzgü sağ-sol yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 1
194 Ön fara sağ-sol yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 1
195 Qapı rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
196 Mühərrikin elektirik naqillərinin bərpası MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
197 Salonun kimyəvi təmizlənməsi MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 ədəd 1
198 Qızdırıcı şamlarıyenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
199 Ön kapotun silindri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MERCEDES BENZ C220 CDI minik (10-PL-208) üçün, buraxılış ili 1999, ban nömrəsi WDB2021931F889100 dəst 1
200 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 6
201 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 6
202 Hava filtri HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 4
203 Salon filtri HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 3
204 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 6
205 Elektron diaqnostika HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
206 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
207 Razval HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
208 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
209 Stablizator rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 dəst 1
210 Ön əyləc qəliblərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
211 Arxa əyləc qəliblərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
212 Qapı rezinləri HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 dəst 1
213 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
214 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 dəst 1
215 Alternator yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
216 Ön və arxa linklərin dəyişdirilməsi (e/h) daxil HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
217 Şaravoy yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 1
218 Amortizatorun üst yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 dəst 1
219 İnjektorun yuyulması HYUNDAI, TUCSON minik (18-AA-217) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B3EU748344 ədəd 3
220 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 6
221 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 6
222 Hava filtri HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 4
223 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 3
224 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 6
225 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
226 Elektron diaqnostika HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
227 Razval HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
228 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
229 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 dəst 1
230 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 dəst 1
231 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
232 Sağ-sol almacıq yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
233 Ön stupitsa podşepniki yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 dəst 1
234 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
235 Mühərrik remenləri HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 dəst 1
236 Difezorun dəyişdirilməsi (e/h ) daxil HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
237 Amortizatorun üst yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 dəst 1
238 Qapı rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 dəst 1
239 İnjektorun yuyulması HYUNDAI IX35 minik (10-PE-234) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi KMHJU81BU233872 ədəd 1
240 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 6
241 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 6
242 Hava filtri NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 3
243 Salon filtri NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 3
244 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 6
245 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
246 Elektron diaqnostika NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
247 Razval NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
248 Razval vtulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 dəst 1
249 Stabilizator rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 dəst 1
250 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
251 Mühərrik yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 dəst 1
252 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
253 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
254 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
255 Rulevoy kolonkanın təmiri (e/h) daxil NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
256 Sağ-sol almacıq yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
257 Amortizatorun üst yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 dəst 1
258 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
259 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 dəst 1
260 Qapı rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 dəst 1
261 İnjektorun yuyulması NİSSAN X-TRAİL minik (90-PB-216) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi JN1TANT31Z0004582 ədəd 1
262 Yağ (hər dəfə 7.5 litr olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 6
263 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 6
264 Hava filtri Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 4
265 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 3
266 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 6
267 Ön stupitsa podşepnikləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
268 Stabilizator rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 dəst 1
269 Ön sağ-sol qranatlar yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 dəst 1
270 Sürətlər qutusunun əsaslı təmiri (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
271 Farsunkaları təmiri (ehtiyyat hisələri daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
272 Qızdırıcı şamları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
273 Razval Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
274 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
275 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 dəst 1
276 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 dəst 1
277 Şüşə silən (ön) yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
278 Ön polos, sağ - sol yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
279 Şaravoy alt-üst yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
280 Kardan (krestavini) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
281 Alternator yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Mitsubushi, L-200 minik (90-AV-826) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB409E005856 ədəd 1
282 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 5
283 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 5
284 Hava filtri HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 3
285 Salon filtri HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 2
286 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 5
287 Alışma şamları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
288 Sürətlər qutusunun yağı (hər dəfə 8 litr olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
289 Mühərrik yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
290 ÖQ yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
291 Razval HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
292 Razval vtulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
293 Stabilizator rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
294 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
295 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
296 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
297 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
298 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
299 Sağ-sol almacıq yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
300 Ön stupitsa podşepniki yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
301 Amortizatorun üst yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
302 İnjektorun yuyulması HYUNDAİ TUCSON minik (18-AA-215) üçün, buraxılış ili 2013, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
303 Yağ (hər dəfə 7.5 litr olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 8
304 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 8
305 Hava filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 4
306 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 4
307 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 8
308 Razval MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
309 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
310 Amortizator yenilənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
311 Tormoz sisteminin təmizlənməsi MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
312 Stupitsa ön yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
313 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
314 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
315 Forsunkaların təmiri MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
316 Şüşə silən (ön) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
317 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
318 Sürətlər qutusunun əsaslı təmiri (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
319 Alternator yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
320 Arxa polos podşepnikləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
321 Kardan (krestavini) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
322 Sükan trapesiyası yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (18-AA-210) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
323 Yağ (hər dəfə 7.5 litr olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 8
324 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 8
325 Hava filtri MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 6
326 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 4
327 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 8
328 Elektron diaqnostika MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
329 Razval MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
330 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
331 Ön stupitsa podşepniki yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
332 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
333 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
334 Şüşə silən (ön) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
335 Mühərrik yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
336 Sürətlər qutusunun əsaslı təmiri (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
337 Qızdırıcı şamları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
338 Kardan (krestavini) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
339 Stablizator rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
340 Forsunkaların təmiri (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
341 Razval vtulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 dəst 1
342 Yanacaq datçiki yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) MİTSUBİSHİ L-200 minik (90-AV-767) üçün, buraxılış ili 2008, ban nömrəsi MMBJNKB40CD054756 ədəd 1
343 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 6
344 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 6
345 Hava filtri Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 3
346 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 3
347 Sveça yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
348 Kardan yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
349 Amortizatorun yenilənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
350 Razval Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
351 Razval vrulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 dəst 1
352 Təkərlərin balansı (hər dəfə 2 ədəd olmaqla) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
353 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 dəst 1
354 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 dəst 1
355 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
356 Sürətlər qutusunun yağı yenilənməsi (hər dəfə 4 litr olmaqla) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
357 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 dəst 1
358 İnjektorun yuyulması Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
359 İç və çöl qranatları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 dəst 1
360 Feredo yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
361 Çaşqa yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-189) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2402677 ədəd 1
362 Yağ (hər dəfə 5 litr olmaqla) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 5
363 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 5
364 Hava filtri TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 3
365 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 3
366 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 5
367 Elektron diaqnostika TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 1
368 Forsunkaların təmiri TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 1
369 Razval TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 1
370 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 1
371 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 dəst 1
372 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 dəst 1
373 Stabilizator vtulkası yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 dəst 1
374 Sürətlər qutusunun yağı yenilənməsi (hər dəfə 4 litr olmaqla) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 1
375 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 dəst 1
376 İnjektorun yuyulması TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 ədəd 1
377 İç və çöl qranatları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 dəst 1
378 Rulavoy tyaqa yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) TOYOTA PREVİA (99-PV-482) üçün, buraxılış ili 2010, ban nömrəsi JTNGE52M8BA024987 dəst 1
379 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 7
380 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 7
381 Hava filtri HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 4
382 Salon filtri HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 3
383 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 7
384 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
385 Elektron diaqnostika HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
386 Çöl qranat yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
387 Mühərrik yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
388 Razval HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
389 Razval vtulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
390 Stabilizator rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
391 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
392 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
393 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
394 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
395 Mühərrikin əsaslı təmiri(e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
396 Sağ-sol nakoneçnik yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
397 Gövdəsində dəmirçi rəngsaz işləri HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
398 Qapı rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
399 Amortizatorun üst yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
400 Amortizatorun üst podşepniki yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 dəst 1
401 Alternator yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
402 İnjektorun yuyulması HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
403 Sürətlər qutusunun yağı yenilənməsi (hər dəfə 8 litr olmaqla) HYUNDAİ TUCSON minik (90-AH-366) üçün, buraxılış ili 2009, ban nömrəsi KMHJT81B6EU748885 ədəd 1
404 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 6
405 ÖQ yağı yenilənməsi (hər dəfə 7 litr olmaqla) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
406 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 6
407 Hava filtri CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 3
408 Salon filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 2
409 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 6
410 Alışma şamlarının yenisi ilə əvəzlənməsi (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
411 Elektron diaqnostika CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
412 Çöl qranat yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 dəst 1
413 Razval CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
414 Razval vtulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 dəst 1
415 Stablizator rezinləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 dəst 1
416 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
417 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 dəst 1
418 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 dəst 1
419 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
420 Amortizatorun üst yastıqları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 dəst 1
421 Amortizatorun üst podşepniki yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 dəst 1
422 Alternator yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
423 İnjektorun yuyulması CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
424 Mühərrikin əsaslı təmiri(e/h daxil) CHEVROLET CRUZE (10-PL-344) üçün, buraxılış ili 2012, ban nömrəsi KL1JA3559DK073284 ədəd 1
425 Yağ (hər dəfə 4.2 litr olmaqla) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 6
426 Yağ filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 6
427 Hava filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 3
428 Yanacaq filtrinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 3
429 Sveça yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1
430 Kardan yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1
431 Razval Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1
432 Razval vrulkaları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 dəst 1
433 Təkərlərin balansı (hər dəfə 4 ədəd olmaqla) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1
434 Ön əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 dəst 1
435 Arxa əyləc bəndlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 dəst 1
436 Şüşə silən (ön və arxa) yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) (hər dəfə 3 ədəd olmaqla) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1
437 Sürətlər qutusunun yağı yenilənməsi (hər dəfə 4 litr olmaqla) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1
438 Mühərrik remenləri yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 dəst 1
439 İnjektorun yuyulması Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1
440 İç və çöl qranatları yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 dəst 1
441 Rulavoy tyaqa yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 dəst 1
442 Feredo yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1
443 Çaşqa yenisi ilə əvəzlənməsi (e/h daxil) Niva 21214 (77-PT-184) üçün, buraxılış ili 2022, ban nömrəsi XTA212140N2439457 ədəd 1

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Jalə Rüstəmova, telefon +994555001295 ve ya jala.rustamova@azercotton.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2024-05-13 saat 14:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2024-05-13 saat 14:00 qədər, www.etender.gov.az ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2024-05-13 saat 14:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI