Tenderə dəvət

Avtoyükləyicilər üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması (“Dalian”, “EP” və “Hangcha”) satın alınması ilə əlaqədar

“Azəralüminium” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 74.78 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Başlığın araqatı 490B-01004 ədəd 5
2 HangchaCPCD30və HangchaCPCD50 avtoyükləyicilər üçün Klapanın kipgəci A490BZL-03016 ədəd 40
3 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Dayaq şaybası 490B-01022 ədəd 6
4 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Gilizin rezin həlqələri 490B-01006 ədəd 24
5 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Şatun boyuncuğun içliyi 490B-04007A ədəd 8
6 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin kompesiya üzüyü 490B-04002 ədəd 16
7 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin kompesiya üzüyü 490B-04003 ədəd 16
8 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin yağ üzüyünün həlqəsi 490B-04102 ədəd 16
9 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin yağ üzüyü 490B-04101 ədəd 16
10 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Generator 490B-52000 ədəd 2
11 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Əsas boyuncuğun içliyi 490B-01034 ədəd 5
12 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Əsas boyuncuğun içliyi 490B-01033 ədəd 5
13 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Dayaq şaybası 490B-01026 ədəd 6
14 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin barmağı 490B-04004 ədəd 12
15 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin gilizi 490B-01005 ədəd 12
16 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Kipgəcin qapağının araqatı 490B-01025 ədəd 2
17 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Əyləcin işçi silindri 24433-76000G ədəd 6
18 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Başlığın araqatı 490B-01004 ədəd 4
19 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Sükanın balkası A300-221000-000 ədəd 2
20 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Gilizin rezin həlqələri 490B-01006 ədəd 24
21 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Klapanın kipgəci A490BZL-03016 ədəd 32
22 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin barmağı 490B-04004 ədəd 12
23 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Üst qapağın araqatı A490B-11002 ədəd 3
24 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin gilizi 490B-01005 ədəd 12
25 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Ox mili (şkvoren) N163-220001-001 ədəd 8
26 HangchaCPCD30 avtoyükləyici üçün Pazvari qayış 490B-41001 ədəd 8
27 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Ox mili (şkvoren) R450-220010-000 ədəd 6
28 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Əyləcin işçi silindri HR01C3-702 ədəd 10
29 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Arxa təkər diski 3-11-50-01 ədəd 6
30 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Ox milininin yastığı JT07918-0405026-00 ədəd 24
31 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Ox milininin yastığı GT00301-0051208-00 ədəd 12
32 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Ox milininin yastığı JT07918-0405040-00 ədəd 12
33 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Ox milininin kipgəci R450-220009-000 ədəd 40
34 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Qolun düzləndirici yastığı 10310D-G00 ədəd 16
35 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Arxa təkər diski 3-11-50-02 ədəd 6
36 HangchaCPCD50 avtoyükləyici üçün Arxa təkər topu 40D-410003 ədəd 4
37 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərikin qapaq kipgəci 58x80x10 Original, 58x80x10 ədəd 7
38 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Əyləc silindri CKM3/4 ədəd 1
39 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin təmir dəsti 1 dəstə daxildir: 4 ədəd porşen, 4 ədəd porşen barmaqları, 4 ədəd – giliz, porşenin üzükləri dəsti dəst 4
40 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Başlığınaraqatı 1003030 AX2 ədəd 6
41 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Dayaq şaybası 1005086-X2 ədəd 4
42 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin yag nasosun 1011010 X2 ədəd 2
43 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Dayaq şaybası 1005087-X2 ədəd 6
44 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin arxa kipgəci 86x100x10 ədəd 14
45 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Üst qapağın ara qatı 1003046-X2 ədəd 2
46 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Porsenin kompressiya üzükləri 1004 1004026-X2 ədəd 8
47 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Porsenin kompressiya üzükləri 1004 1004027-X2 ədəd 8
48 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Giliz 1002086-X2 (mühərrik markasy CA498-05T3) ədəd 8
49 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Klapanın kipkəci dəsti (dəst=8ədəd) 1007035-X2 (mühərrik markası CA498-05T3) dəst 6
50 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin barmaqları (pales) 1004022-X2 ədəd 12
51 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Başlığın klapanı sorma 1007011-X2 ədəd 32
52 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Başlığın klapanı sıxma 1007012-X2 ədəd 32
53 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Kipgəc 58x70 Original, 58x70 ədəd 24
54 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Əsas boyuncuğun içliyi (0.25) 1005082-X2 ədəd 10
55 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Əsas boyuncuğun içliyi (0.25) 1005081-X2 ədəd 10
56 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Şatun boyuncuğunun içliyi dəsti 1004058-X2 standart ədəd 3
57 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin qabaq qapağının araqatı 1002082 AX2 ədəd 2
58 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Şatun boyuncuğun içliyi (0.25) 1004058-X2 ədəd 8
59 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Yanacaq nasosunun topu 1127010-X03 ədəd 2
60 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin yağ üzüyü 1004032-X2 ədəd 8
61 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Əyləcin işçi silindri 24433-72000G ədəd 8
62 DalianCPCD30 avtoyükləyici üçün Hava süzgəcinin çəlləyi kW11223 A ədəd 3
63 Mühərrikin arxa kipkəci 85x100x10 85x100x10 ədəd 6
64 DalianCPCD100 avtoyükləyici üçün Yanacaq nasosu 6P-110B-7606-1111100A 993 B-6 AD-54N-Z 2N-000 378402 ədəd 1
65 DalianCPCD100 avtoyükləyici üçün Əyləc silindri (01-14-02 MASTER CYLİNDER) (01-14-02 MASTER CYLİNDER) ədəd 2
66 DalianCPCD100 avtoyükləyici üçün Ox mili dəsti A848.2B-2A ədəd 4
67 DalianCPCD100 avtoyükləyici üçün Başlığın klapanının salnikləri 430-1007016A dəst=12 ədəd dəst 2
68 Mühərrikin arxa kipkəci 85x100x10 ədəd 16
69 DalianCPCD100 avtoyükləyici üçün Hidravlik dişli çarx nasosu( NŞ) CBFB-F90HX ədəd 2
70 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Gilizin rezinləri 490B-01006 ədəd 16
71 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Əsas boyuncuğun içliyi (normal) 490B-01034 ədəd 15
72 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin klapanının kipgəci GB/T56-1988 ədəd 24
73 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Dayaq şaybası 490B-01022 ədəd 4
74 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin kompesiya üzüyü 490B-04003 ədəd 12
75 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin başlığının araqatı 490B-01004 ədəd 4
76 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin kompesiya üzüyü 490B-04002 ədəd 12
77 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin qabaq kipgəci 58x80x10 ədəd 3
78 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin arxa kipgəc qapağının araqatı 490B-04025 ədəd 2
79 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin porşeni 490B-04001B ədəd 4
80 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Karterin araqatı 490B-07002 ədəd 4
81 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Şatun boyuncuğun içliyi (normal) 490B-04007 ədəd 24
82 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Əsas boyuncuğun içliyi (normal) 490B-01033 ədəd 15
83 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin araqatı dəsti Modelin mühərrikinə uyğun, original ədəd 4
84 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Mühərrikin gilizi 490B-01005 ədəd 12
85 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Əyləcin işçi silindri 22673-72061 ədəd 6
86 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Dayaq şaybası 490B-01008 ədəd 4
87 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin yağ üzüyü 490B-04101 ədəd 12
88 "EP"CPCD30 avtoyükləyici üçün Porşenin barmaqları 490B-04004 ədəd 8

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Elmir Vəliyev, telefon +994502897433 ve ya elmir.valiyev@azeraluminium.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2024-05-31 saat 15:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2023-05-31 saat 15:00 qədər, etender.gov.az portalı ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2023-05-31 saat 15:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI