Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Molekulyar nasos/ Pump, 4460/8860/9900, Tested ədəd 1 9960 9960
2 Vakum qapağı/ VLV, ELM, 24VDC, VAC (S426779) ədəd 1 860 860
3 Hava süzgəci/ Filter Air ədəd 1 320 320
4 Vakum yağı/ Oil Vacuum Pump ədəd 1 180 180
5 Vakum qapağı/ VLV, ELM, R1/4,2/2VS, 24V, 10W, 9S ədəd 1 800 800
6 Süzgəc kartric/ Filter, Cartridge, Deionization, W/ACTIV Co ədəd 3 680 2040
7 Soyuducu radiator/ Watercooler, 2KW ədəd 2 5980 11960
8 Vakuum qapağı/ 20VLV, ELM,2/2VS, R3/4,24V,11W,9S ədəd 1 1020 1020
9 Standart nümunə kasetləri/ Casette, Large, Uncode,D29,9800 ədəd 6 980 5880
10 Soyuducu radiatorlar üçün sügəc/ External, cooler, filter ədəd 2 300 600
Cəm ƏDV Yekun
33620 0