Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 qumvari metallurji sinifli gil-torpağın (Al2O3) ton 220000 464.31549 102149407.8
Cəm ƏDV Yekun
102149407.8 0 102149407.8