Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Silikogel KMSQ Kq 1 10.4 10.4
2 Şuşə çubuq d=0.5 sm, L=20 sm ədəd 20 2.5 50
3 Ölçü kolba (500 ml) ədəd 5 16 80
4 Olchu kolba (250 ml) ədəd 10 14 140
5 Olchu kolba (100 ml) ədəd 40 9 360
6 Olchu kolba (50 ml) ədəd 5 8 40
7 Kolba Erler Meyer (500 ml) ədəd 10 10 100
8 Kolba Enler Meyer (250ml) ədəd 30 7.8 234
9 Kolba Erler Meyer (1000 ml) ədəd 10 16 160
10 Odadavamlı stəkan (1000 ml) ədəd 5 12 60
11 Odadavamlı stəkan (500 ml) ədəd 5 8 40
12 Odadavamlı stəkan (250 ml) ədəd 10 6.6 66
13 Odadavamlı stəkan (150 ml) ədəd 10 5 50
14 Odadavamlı stəkan (100 ml) ədəd 10 4 40
15 Mor pipeti (5 ml) ədəd 5 7.5 37.5
16 Olchu silindr qapaqsiz 100 ml ədəd 5 7.5 37.5
17 Latun torlu ələk N 0077 (0,077 mm) ədəd 1 135 135
18 Latun torlu elek, F=21 sm N 0063 ədəd 1 135 135
19 Latun torlu elek, F=21 sm N 0045 ədəd 1 135 135
20 Konqo kağızı (inidikator) ədəd 1 10 10
Cəm ƏDV Yekun
21655.9 3898.062 25553.962