Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
301 “Azəralüminium” MMC 9000 ton anod bloklarının 20 futluq konteynerlərdə Gürcüstanın Poti dəniz limanında (CİF təslim şərti) Gəncə istehsal kompleksinə daşımasının satın alınmasına dair 16.12.2022
302 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif təyinatlı və müxtəlif növbə elektrik mühərriklərinin satınalınması 19.12.2022
303 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif təyinatlı və müxtəlif markada yağ və su nasoslarının ehtiyat hissələrinin satınalınması 19.12.2022
304 “Azəralüminium” MMC B markalı kalsiləşdirilmiş soda-60 ton 21.12.2022
305 “Azərpambıq ASK” MMC Traktorların və müxtəlif təyinatlı texnikaların yüksək təzyiqli yanacaq nasoslarının (YTYN) təmiri xidmətinin 30.12.2022
306 “Azəralüminium” MMC Elektron işə buraxma qurğuları , tezlik çeviricilər , invertorlar və onların ehtiyat hissələrinin satınalınması 05.01.2023
307 “Azəralüminium” MMC Rele mühafizəsi və avtomatika elementləri , ölçü vasitələri və digərlərinin satınalınması 05.01.2023
308 “Azərpambıq ASK” MMC Radial fanların 13.01.2023
309 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan minik avtomobillər üçün təmir xidmətlərinin satın alınması 17.01.2023
310 “Azərpambıq ASK” MMC Ziq zaq malanın 18.01.2023
311 “Azərpambıq ASK” MMC "ASK Villa" binasının 1-ci və 2-ci mərtəbələrində "Azərpambıq ASK" MMC-nin yerləşdirilməsi məqsədi ilə şüşəli arakəsmələrin quraşdırılması işlərinin 24.01.2023
312 “ASK Şüşə” MMC DÜST 9078-84 standartında 48 000 ədəd 1000*1200 mm ölçülü taxta altlıqların 26.01.2023
313 “ASK Şüşə” MMC QOST 17498-72 standartında 1500 ton üyüdülmüş təbaşirin (kalsit tozu) satınalımnası 26.01.2023
314 “ASK Şüşə” MMC DÜST 25951-83 standartında (1380*2)x(540*4)x150mkr ölçülü polietilen örtük 27.01.2023
315 “Azərpambıq ASK” MMC Kəsən, yonan daşların və elektrodların 30.01.2023
316 “Azəralüminium” MMC Müəssisə ərazisində konteyner meydançasının və meydançaya aparan daxili avtomobil yollarının planlanması, kipləşdirmə, hamarlama və kürümə işləri üçün müxtəlif xüsusi texnikaların icarəsi xidmətinin 31.01.2023
317 “Azəralüminium” MMC Çin Xalq Respublikasından 20 və 40 futluq konteynerlərdə müxtəlif materialların Gəncə sahəsində daşınmasının (80 konteyner) satın alınması 02.02.2023
318 “Azəralüminium” MMC Gəncə İstanbul marşrutu üzrə alüminium külçə və alüminium ərintiləri yükünün daşıması (200 yük maşını) satın alınmasına dair 02.02.2023
319 “Azərpambıq ASK” MMC Karbamid gübrəsinin daşınması xidmətinin 02.02.2023
320 “Azərpambıq ASK” MMC Şirvan şəhərində yeni anbarın tikilməsi üçün tələb olunan mal-materialın 02.02.2023