Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
361 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif İT mallar ve kompüterlərin (kompüterlər, printerlər və digər periferiya qurğuları) 31.05.2023
362 “Azəralüminium” MMC İşıqlandırma üçün elektrik mallarının 31.05.2023
363 “Azəralüminium” MMC İşçilərin xüsusi qış geyimlərinin satın alınması 31.05.2023
364 “Azərpambıq ASK” MMC Kənd təsərrüfatı texnikaları, yük və minik avtomobillərinə müxtəlif ölçülü AKB 06.06.2023
365 “Azərpambıq ASK” MMC Elektrik mallarının 14.06.2023
366 “Azərpambıq ASK” MMC Sərf materiallarının 14.06.2023
367 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin zavod və məntəqələrində təmir bərpa işləri üçün nəzərdə tutulan tikinti materiallarının 14.06.2023
368 “Azərpambıq ASK” MMC Radial fanların 25.06.2023
369 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan texnikalara müxtəlif növ şlanqların 25.06.2023
370 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində tədarük ediləcək xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək məqsədi ilə qidalandırıcı və nəqledici avadanlıqlarında istifadə olunan konveyer lentaların 25.06.2023
371 “Azərpambıq ASK” MMC Dəri barabanların 05.07.2023
372 “Azəralüminium” MMC Alüminium ərintiləri yükünün (rulon) Gəncə - Adana və Çorlu (İstanbul) marşrutu üzrə daşımasının satınalınmasına dair 07.07.2023
373 “Azəralüminium” MMC Alüminium ərintilər yükünün (rulon) Gəncə - Ergene (İstanbul) marşrutu üzrə daşımasının 07.07.2023
374 “Azəralüminium” MMC Alüminium külçə yükünün Gəncə - Tekirdağ (İstanbul) marşrutu üzrə daşımanın 07.07.2023
375 “Azərpambıq ASK” MMC Brezent örtüklərin 10.07.2023
376 “Azərpambıq ASK” MMC Lapet örtüyünün 10.07.2023
377 “Azərpambıq ASK” MMC Müxtəlif modelli (Cansa , 2-ÖTQ və 2 PTS ) markalı qoşqulara ehtiyyat hissələri və mal materialların 10.07.2023
378 “Azəralüminium” MMC Avtoyükləyicilər üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması (“Dalian”, “EP” və “Hangcha”) 13.07.2023
379 “Azəralüminium” MMC Xüsusi texnikalar üçün təkər disklərinin və sıxıcı boltların satın alınması 14.07.2023
380 “Azəralüminium” MMC Xüsusi texnikalar üçün müxtəlif ölçülü şinlərin satın alınması 14.07.2023