Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
341 “Azərpambıq ASK” MMC Pambıq sahələrində əl üsulu pambıq yığımı xidmətinin satın alınması 13.04.2023
342 “Azərpambıq ASK” MMC Pambıq sahələrində kətmənləmə xidmətinin satın alınması 13.04.2023
343 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan traktorların və müxtəlif texnikaların yüksək təzyiqli yanacaq nasoslarının təmiri xidmətinin 17.04.2023
344 “Azərpambıq ASK” MMC Qreyferli yükləyicilərinin ehtiyyat hissələrinin 17.04.2023
345 “Azərpambıq ASK” MMC Kalium humatın (yarpaq gübrəsi ) 17.04.2023
346 “Azəralüminium” MMC Texniki qazların (karbon, arqon, arqonmix, azot və s.) satınalınması 27.04.2023
347 “Azəralüminium” MMC Rele mühafizəsi və avtomatika elementləri, ölçü vasitələri və digərlərinin satınalınması 27.04.2023
348 “Azəralüminium” MMC Elektron işə buraxma qurğuları , tezlik çeviricilər , invertorlar və onların ehtiyat hissələrinin satınalınması 27.04.2023
349 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan müxtəlif modelli traktorların və avtomobillərin soyutma sistemi üçün mayenin 28.04.2023
350 “Azərpambıq ASK” MMC Kənd təsərrüfatı texnikaları, yük və minik avtomobillərinə müxtəlif ölçülü AKB 05.05.2023
351 “Azəralüminium” MMC Nəqliyyat vasitələri üçün starterlərin və generatorların 11.05.2023
352 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ləvazimatlar, cihazlar və əl alətlərinin satın alınması 11.05.2023
353 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda tikinti mallarının satınalınması. 15.05.2023
354 “Azəralüminium” MMC “Qaz33023” markalı yük maşını və müxtəlif markalı minik avtomobilləri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması 18.05.2023
355 “Azəralüminium” MMC 208 iş günü ərzində 70 tonluq avtokran icarəsi xidmətinin satın alınması 18.05.2023
356 “Azərpambıq ASK” MMC Pambıq iplik istehsalı fabrikinin qurulması üzrə bazar araşdırmasının aparılması xidmətinin 18.05.2023
357 “Azəralüminium” MMC Gil-torpaq çəni (həcm: 13m3; işçi təzyiq- 10 bar; cizgilər əsasında) satınalınması 22.05.2023
358 “Azəralüminium” MMC Hidravlika, mühərrik və sürtgü yağlarının satınalınması 22.05.2023
359 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan texnikalara müxtəlif növ şlanqların 23.05.2023
360 “Azəralüminium” MMC Gəncə Alümnium Kompleksində məhsuldarlığı35-40m3/saat(debit),dərinliyi 150 metrə qədər olan 1(bir)ədəd subartezian quyusunun layihələndirilməsi,qazılması və tamamlanması işlərinin satın alınması.(Yerinə yetirələcək işlərin dəyəri faktiki iş həcmlərinə görə ödəniləcək) 26.05.2023