Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
381 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif elektrik malları 19.07.2023
382 “Azəralüminium” MMC FOB Tiancin portu Çin Xalq Respublikasından 20 futluq konteynerlərdə müxtəlif materialların Gəncə sahəsinə daşınması 02.08.2023
383 “Azəralüminium” MMC Bakı - Gəncə və Gəncə - Bakı marşrutu üzrə müxtəlif yüklərin daşıması (144 müxtəlif yük maşınları) 02.08.2023
384 “Azəralüminium” MMC Təkərli frontal yükləyici 18.08.2023
385 “Azəralüminium” MMC Odadavamlı izolyasiya materialının 30.08.2023
386 “Azərpambıq ASK” MMC Dəri barabanların 31.08.2023
387 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də elektrik avadanlıqlarının təmir təftiş və quraşdırma işlərinin 31.08.2023
388 “Azəralüminium” MMC İşçilərin gündəlik yemək ilə təmin olunması xidmətinin satın alınması 31.08.2023
389 “Azəralüminium” MMC Sənaye təyinatlı torba tipli süzgəclərin və süzgəc qəfəslərin satın alınması 31.08.2023
390 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın nəqli zamanı istifadə olunan boruların və dirsəklərin 01.09.2023
391 “Azəralüminium” MMC Körpülü kranların arabacıq xəttlərinin satın alınması 01.09.2023
392 “Azəralüminium” MMC “Dongfeng” markalı xüsusi texnikalar üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması (2 dəst mühərrik və 2 dəst sürətlər qutusu) 01.09.2023
393 “Azərpambıq ASK” MMC İmişli PİTM-də elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması işlərinin satın alınması 04.09.2023
394 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin filiallarında olan asinxron tipli üç fazalı elektrik mühərriklərinin təmir olunması, dolaqlarının sarınması işlərinin satın alınması 18.09.2023
395 “Azərpambıq ASK” MMC Office 365 Business Standart lisenziyalarının satın alınması 27.09.2023
396 “Azəralüminium” MMC Asbest, paronit və rezin məmulatların 04.10.2023
397 “Azəralüminium” MMC Birləşdirici armaturların (siyirtmə, ventil, klapan və kranlar) 11.10.2023
398 “Azəralüminium” MMC Odadavamlı izolyasiya materialının 17.10.2023
399 “Azəralüminium” MMC 110 kv-lıq y/st-da mərkəzi idarəetmə sisteminin elektrik hissələrinin 20.10.2023
400 “Azəralüminium” MMC Silisium düzləndirici yarım stansiya üçün nəzarət cihazlarının 20.10.2023