Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
201 “Azəralüminium” MMC Fərdi mühafizə vasitələri 04.04.2022
202 “Azərpambıq ASK” MMC 28 ədəd Landini modelli traktorlar üçün servis xidmətinin satın alınması 04.04.2022
203 “Azərpambıq ASK” MMC Sərf materiallarının 05.04.2022
204 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin filiallarında iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 38 ədəd kondisionerin 11.04.2022
205 “Azəralüminium” MMC Valların cilalanması və ehtiyyat hissələrinin emalı üçün almaz karandaşların, cilalayıcı və kəsici daşların 11.04.2022
206 “ASK Şüşə” MMC Biosol və kleenmold yağlarının 11.04.2022
207 “Azərpambıq ASK” MMC 20 ədəd Su tankerinin 15.04.2022
208 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusların (50x100 mm və 100x100 mm, QOST 8486-86) 19.04.2022
209 “Azəralüminium” MMC Künc qoruyucu dişli kartonun (loqotipli) 19.04.2022
210 “Azərpambıq ASK” MMC Torno, frez və digər xidmətlərin 21.04.2022
211 “Azəralüminium” MMC Alüminium rulonların qablaşdırılması üçün müxtəlif ölçülü şəffaf sellofanların 22.04.2022
212 “Azərpambıq ASK” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda olan yüklərin daşınması xidmətinin 26.04.2022
213 “Azəralüminium” MMC MÜXTƏLİF NÖV NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ VƏ XÜSUSİ TEXNİKALAR ÜÇÜN ŞİNLƏRİN, KAMERLƏRİN VƏ DİSKLƏRİN SATINALINMASI 27.04.2022
214 “Azəralüminium” MMC Alüminium rulonların qablaşdırılması üçün müxtəlif ölçülü şəffaf sellofanların satınalınması 27.04.2022
215 “Azəralüminium” MMC NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ ÜÇÜN STARTERLƏRİN VƏ GENERATORLARIN SATINALINMASI 27.04.2022
216 “Azəralüminium” MMC İŞÇİLƏRİN YAY GEYİMLƏRİNİN SATIN ALINMASI 27.04.2022
217 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda qara və paslanmaz metalların (armatur, ikitavr, təbəqə və künclüklərin) 28.04.2022
218 “Azəralüminium” MMC Yuma qovşağının yüksək təzyiqli nasosları ( plunge ) və ehtiyat hissələrin satınalınması. 05.05.2022
219 “Azərpambıq ASK” MMC Ötürücü qayışların 05.05.2022
220 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-ci mövsüm ilində zavod və məntəqələrə lazım olan yastıqların 05.05.2022