Tenderə dəvət

Cəmiyyətin filiallarında olan asinxron tipli üç fazalı elektrik mühərriklərinin təmir olunması, dolaqlarının sarınması işlərinin satın alınması satın alınması ilə əlaqədar

“Azərpambıq ASK” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 350 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 Transformatora yağ əlavə olunmalıdır Transformatora yağ əlavə olunmalıdır kg 80
2 1000 KVA transformator cari təmir olunmalıdır 1000 KVA transformator cari təmir olunmalıdır ədəd 1
3 1000 KVA transformator cari təmirdən sonra sınaq olunmalı və parametrləri təyin olunmalıdır 1000 KVA transformator cari təmirdən sonra sınaq olunmalı və parametrləri təyin olunmalıdır ədəd 1
4 1000 KVA transformator üçün mövcud nasaz olan vakum açarının sökülməsi 1000 KVA transformator üçün mövcud nasaz olan vakum açarının sökülməsi ədəd 1
5 1000 KVA transformator üçün vakum açarı quraşdırılmalı, sınaq olunmalı və parametrləri təyin olunmalıdır 1000 KVA transformator üçün vakum açarı quraşdırılmalı, sınaq olunmalı və parametrləri təyin olunmalıdır ədəd 1
6 1000 KVA transformatorun yağı sınaq olunmalı və parametrləri təyin olunmalıdır 1000 KVA transformatorun yağı sınaq olunmalı və parametrləri təyin olunmalıdır ədəd 1
7 TM-in girişində 10 kV-luq XLPE tipli kabeli quraşdırılmalıdır (1x120mm2) (quraşdırma ilə birgə) TM-in girişində 10 kV-luq XLPE tipli kabeli quraşdırılmalıdır (1x120mm2) (quraşdırma ilə birgə) m 120
8 10 kV-luq sonluq mufta quraşdırılmalıdır (material və quraşdırılma ilə birlikdə) 10 kV-luq sonluq mufta quraşdırılmalıdır (material və quraşdırılma ilə birlikdə) dəst 2
9 TM-in transformatorunun rele mühafizəsi yenidən qurulmalı, sazlanmalı, parametrləri təyin olunmalı və işə qoşulmalıdır TM-in transformatorunun rele mühafizəsi yenidən qurulmalı, sazlanmalı, parametrləri təyin olunmalı və işə qoşulmalıdır ədəd 1
10 Torpaqlama qurğusu yenidən quraşdırılmalı, yoxlanmalı və müqaviməti təyin olunmalıdır (avadanlıq, quraşdırma və sınaq) Torpaqlama qurğusu yenidən quraşdırılmalı, yoxlanmalı və müqaviməti təyin olunmalıdır (avadanlıq, quraşdırma və sınaq) ədəd 1
11 10 kV-luq metal dayaq (quraşdırma ilə birgə) 10 kV-luq metal dayaq (quraşdırma ilə birgə) ədəd 62
12 AS-70 markalı çılpaq naqil AS-70 markalı çılpaq naqil m 6500
13 ŞS-10 markalı izolyator ŞS-10 markalı izolyator ədəd 320
14 Kable XLPE (3x120mm2) Kable XLPE (3x120mm2) m 80
15 10 kV-luq sonlu və qüllə muftası (quraşdırılması ilə birlikdə) 10 kV-luq sonlu və qüllə muftası (quraşdırılması ilə birlikdə) ədəd 2
16 Hava xəttinin quraşdırılması Hava xəttinin quraşdırılması m 6500
17 KRUN tipli yuvanın “Azərişıq” ASC-nin ərazsində quraşdırılması işləri (17000x0,3) KRUN tipli yuvanın “Azərişıq” ASC-nin ərazsində quraşdırılması işləri (17000x0,3) ədəd 1
18 0,4 kV-luq 1600 A avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) 0,4 kV-luq 1600 A avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) ədəd 1
19 0,4 kV-luq 1000 A-lik avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) 0,4 kV-luq 1000 A-lik avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) ədəd 2
20 0,4 kV-luq 250 A-lik avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) 0,4 kV-luq 250 A-lik avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) ədəd 2
21 ŞO şkafının quraşdırılması (material və işçilik daxil) ŞO şkafının quraşdırılması (material və işçilik daxil) ədəd 4
22 0,4 kV-luq 160 A-lik avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) 0,4 kV-luq 160 A-lik avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) ədəd 1
23 0,4 kV-luq 63 A-lik avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) 0,4 kV-luq 63 A-lik avtomat quraşdırılmalıdır (material və işçilik daxil) ədəd 3
24 İşıqlanma sisteminin işıq qulləsi (material və işçilik daxil) İşıqlanma sisteminin işıq qulləsi (material və işçilik daxil) ədəd 4
25 0,4 kV-luq kabel (4x50) alüminum (material və işçilik daxil) 0,4 kV-luq kabel (4x50) alüminum (material və işçilik daxil) m 1000
26 0,4 kV-luq kabel (2x2,5) alüminum (material və işçilik daxil) 0,4 kV-luq kabel (2x2,5) alüminum (material və işçilik daxil) m 320
27 İşıq projektorları 220W 300A (material və işçilik daxil) İşıq projektorları 220W 300A (material və işçilik daxil) ədəd 32
28 Beton B20 Beton B20 m(3) 24
29 Armatur AIII f12 Armatur AIII f12 ton 0.65
30 Elektrod 4mm Elektrod 4mm qutu 11
31 Laqunda daşı 230x2 Laqunda daşı 230x2 ədəd 27
32 Boya+həlledici Boya+həlledici kg 38
33 Metal lövhə 0,5 mm Metal lövhə 0,5 mm m(2) 32
34 Elektik qutu (relslər daxil) Elektik qutu (relslər daxil) dəst 4
35 0,4 kV-luq baş elektrik qutu (rels, 1000 A avtomat–1 ədəd, 250A avtomat–6 ədəd, 100A avtomat–2 ədəd) (quraşdırma daxil) 0,4 kV-luq baş elektrik qutu (rels, 1000 A avtomat–1 ədəd, 250A avtomat–6 ədəd, 100A avtomat–2 ədəd) (quraşdırma daxil) dəst 1
36 0,4 kV-luq elektrik qutu (250A avtomat–1 ədəd, 250A maqnit işə burxıcısı-1 ədəd) (quraşdırma daxil) 0,4 kV-luq elektrik qutu (250A avtomat–1 ədəd, 250A maqnit işə burxıcısı-1 ədəd) (quraşdırma daxil) dəst 6
37 0,4 kV-luq 3x240+1x120mm2 kabelin çəkilməsi (material və işçilik daxil) 0,4 kV-luq 3x240+1x120mm2 kabelin çəkilməsi (material və işçilik daxil) m 150
38 Bağlantı materialları (kabel ucluğu50/95 mm, bolt qayka, izolent) Bağlantı materialları (kabel ucluğu50/95 mm, bolt qayka, izolent) dəst 90
39 Əks doldurma (işçilik) Əks doldurma (işçilik) m(3) 50
40 Aktiv Petex paratüner, R=107m (Amper/Gersan) Aktiv Petex paratüner, R=107m (Amper/Gersan) dəst 4
41 Qalvaniz dirək, h=12m (Amper/Gersan) Qalvaniz dirək, h=12m (Amper/Gersan) dəst 4
42 Ölçü sayğacı (Amper/Gersan) Ölçü sayğacı (Amper/Gersan) dəst 4
43 Qalvaniz boru (paratüner üçün) (Amper/Gersan) Qalvaniz boru (paratüner üçün) (Amper/Gersan) m 8
44 Direk kroşe 2*50mm2 (Amper/Gersan) Direk kroşe 2*50mm2 (Amper/Gersan) ədəd 100
45 Mis naqil 1x50 mm² Cu (Amper/Gersan) Mis naqil 1x50 mm² Cu (Amper/Gersan) m 280
46 Test klemensi (Amper/Gersan) Test klemensi (Amper/Gersan) ədəd 4
47 Topraklama çubuğu L=1,5 d20mm (Amper/Gersan) Topraklama çubuğu L=1,5 d20mm (Amper/Gersan) ədəd 16
48 Çelik sivri ve çakma ucu (Amper/Gersan) Çelik sivri ve çakma ucu (Amper/Gersan) m 16
49 Topraklama çubuğ başlığı (Amper/Gersan) Topraklama çubuğ başlığı (Amper/Gersan) ədəd 16
50 Elektrod bağlantı klemensleri (Amper/Gersan) Elektrod bağlantı klemensleri (Amper/Gersan) dəst 16
51 Beton Özül (1600x1600x1400(h)mm) Beton Özül (1600x1600x1400(h)mm) dəst 4
52 Aksesuar və xırdavat və s.. Aksesuar və xırdavat və s.. dəst 4
53 0.37 1500 ədəd 4
54 0.75 1500 ədəd 4
55 1.1 1000 ədəd 7
56 1.1 1500 ədəd 30
57 1.1 3000 ədəd 4
58 1.5 1000 ədəd 3
59 1.5 1500 ədəd 10
60 1.5 3000 ədəd 2
61 2.2 730 ədəd 2
62 2.2 1000 ədəd 10
63 2.2 1500 ədəd 177
64 2.2 3000 ədəd 2
65 3 730 ədəd 2
66 3 1000 ədəd 25
67 3 1500 ədəd 30
68 3 3000 ədəd 2
69 4 730 ədəd 4
70 4 1000 ədəd 42
71 4 1500 ədəd 55
72 4 3000 ədəd 5
73 5.5 730 ədəd 3
74 5.5 1000 ədəd 40
75 5.5 1500 ədəd 40
76 5.5 3000 ədəd 4
77 7.5 730 ədəd 4
78 7.5 1000 ədəd 4
79 7.5 1500 ədəd 45
80 7.5 3000 ədəd 5
81 11 730 ədəd 3
82 11 1000 ədəd 10
83 11 1500 ədəd 45
84 11 3000 ədəd 4
85 15 730 ədəd 5
86 15 1000 ədəd 3
87 15 1500 ədəd 3
88 15 3000 ədəd 3
89 18.5 730 ədəd 3
90 18.5 1000 ədəd 3
91 18.5 1500 ədəd 7
92 18.5 3000 ədəd 3
93 22 730 ədəd 8
94 22 1000 ədəd 5
95 22 1500 ədəd 5
96 22 3000 ədəd 3
97 30 730 ədəd 2
98 30 1000 ədəd 2
99 30 1500 ədəd 20
100 30 3000 ədəd 2
101 37 1500 ədəd 20
102 45 730 ədəd 2
103 45 1000 ədəd 2
104 45 1500 ədəd 5
105 45 3000 ədəd 2
106 55 730 ədəd 2
107 55 1000 ədəd 2
108 55 1500 ədəd 7
109 55 3000 ədəd 2
110 75 730 ədəd 10
111 75 1000 ədəd 2
112 75 1500 ədəd 12
113 75 3000 ədəd 2
114 90 1000 ədəd 2
115 90 1500 ədəd 15
116 90 3000 ədəd 3
117 110 1500 ədəd 5
118 132 1500 ədəd 10
119 160 1500 ədəd 3
120 200 1500 ədəd 2

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Kamran Əlizadə, telefon +994555001290 ve ya kamran.alizada@azercotton.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2023-10-03 saat 10:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2023-10-11 saat 17:00 qədər, www.etender.gov.az ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2023-10-12 saat 10:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI