Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Kalsiləşdirilmiş soda (Marka B; DÜST 5100-85)-20 ton 22.04.2021
2 “Azəralüminium” MMC Ferroərintilərin: FeSi78 (ferrosilisium)-5 ton; FeMn75 (ferromanqan)-5 ton 22.04.2021
3 “Azəripək” MMC Müəssisədə mövcud olan 2 ədəd avtoyükləyici, 4 ədəd VAZ 21214, 8 ədəd PAZ 32054-07, 1 ədəd QAZ 3110-121, 2 ədəd QAZ 3302-18, 2 ədəd Toyota Prado və 1 ədəd traktor MTZ 82.1 markalı avtonəqliyyat vasitələri üçün ehtiyyat hissələrinin 21.04.2021
4 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Dəftərxana və təsərrüfat malları 20.04.2021
5 “ASK” ASC dəftərxana və təsərrüfat mallarının 15.04.2021
6 “ASK Şüşə” MMC Boltların 13.04.2021
7 “ASK” ASC və törəmə müəssisələrin maliyyə-mühasibatlıq strukturlarına təlimlərin keçirilməsinə dair xidmətlərin 09.04.2021
8 “Azəralüminium” MMC Yanğınsöndürmə balonları, dəstləri, ləvazimatlar 08.04.2021
9 “Azəralüminium” MMC Dişli künc qoruyucu karton 06.04.2021
10 “ASK” ASC Birgə Müəssisənin yaradılması ilə bağlı hüquqi xidmətlərin 29.03.2021
11 “Azəralüminium” MMC Metallurgiya avadanlıqlarına təhlükəsizlik sertifikatının 18.03.2021
12 “Azərpambıq ASK” MMC Pivod qurğularında istifadə olunacaq transmissiya yağlarının 12.03.2021
13 “Azərpambıq ASK” MMC 30 (otuz) ədəd 25 litirlik köpüklü yanğınsöndürmə balonlarının alınması,müxtəlif miqdarda və ölçülərdə balonların doldurulması xidmətlərinin 12.03.2021
14 “Azəralüminium” MMC Kovşların təmiri üçün tələb olunan odadavamlı kərpiclər (marka ŞA-5/ŞA-6 DÜST-390-96) 11.03.2021
15 “Azərtütün ASK” MMC Zaqatala Tütün Emalı zavodunun istehsalat xəttinin ( 12 ədəd konveyer lentinin dəmir roliklərinin) və buxar tənzimləmə cihazının (bir ədəd istilik buxar radiatorunun) nümunələr əsasında düzəldilərək, 10.03.2021
16 “Azərpambıq ASK” MMC təsərrüfat və dəftərxana mallarının 26.02.2021
17 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırma üçün plastik lent və avadanlıqlar 25.02.2021
18 “Azəralüminium” MMC Osmos qurğusu, membranlar və təmizləmə sistemi 25.02.2021
19 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Şəhid büst komplektinin hazırlanması 23.02.2021
20 “Azərpambıq ASK” MMC Türkiyənin Konya və Adana şəhərlərindən ümumilikdə 1 maşın yükün Şirvan şəhərinə daşınması xidmətlərinin 23.02.2021