Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “ASK” ASC dəftərxana və təsərrüfat mallarının 15.04.2021
2 “ASK Şüşə” MMC Boltların 13.04.2021
3 “ASK” ASC və törəmə müəssisələrin maliyyə-mühasibatlıq strukturlarına təlimlərin keçirilməsinə dair xidmətlərin 09.04.2021
4 “Azəralüminium” MMC Yanğınsöndürmə balonları, dəstləri, ləvazimatlar 08.04.2021
5 “Azəralüminium” MMC Dişli künc qoruyucu karton 06.04.2021
6 “ASK” ASC Birgə Müəssisənin yaradılması ilə bağlı hüquqi xidmətlərin 29.03.2021
7 “Azəralüminium” MMC Metallurgiya avadanlıqlarına təhlükəsizlik sertifikatının 18.03.2021
8 “Azərpambıq ASK” MMC Pivod qurğularında istifadə olunacaq transmissiya yağlarının 12.03.2021
9 “Azərpambıq ASK” MMC 30 (otuz) ədəd 25 litirlik köpüklü yanğınsöndürmə balonlarının alınması,müxtəlif miqdarda və ölçülərdə balonların doldurulması xidmətlərinin 12.03.2021
10 “Azəralüminium” MMC Kovşların təmiri üçün tələb olunan odadavamlı kərpiclər (marka ŞA-5/ŞA-6 DÜST-390-96) 11.03.2021
11 “Azərtütün ASK” MMC Zaqatala Tütün Emalı zavodunun istehsalat xəttinin ( 12 ədəd konveyer lentinin dəmir roliklərinin) və buxar tənzimləmə cihazının (bir ədəd istilik buxar radiatorunun) nümunələr əsasında düzəldilərək, 10.03.2021
12 “Azərpambıq ASK” MMC təsərrüfat və dəftərxana mallarının 26.02.2021
13 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırma üçün plastik lent və avadanlıqlar 25.02.2021
14 “Azəralüminium” MMC Osmos qurğusu, membranlar və təmizləmə sistemi 25.02.2021
15 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Şəhid büst komplektinin hazırlanması 23.02.2021
16 “Azərpambıq ASK” MMC Türkiyənin Konya və Adana şəhərlərindən ümumilikdə 1 maşın yükün Şirvan şəhərinə daşınması xidmətlərinin 23.02.2021
17 “ASK Şüşə” MMC Qablaşdırma üçün köməkçi materialların 22.02.2021
18 “Azərpambıq ASK” MMC mövcud printerlər üçün katriclərin alınması və dolumu xidmətləri göstərilməsinə dair 20.02.2021
19 “ASK” ASC 7 (yeddi) ədəd şəbəkə təhlükəsizliyi avadanlığının 12.02.2021
20 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ diametrdə (polipropilen – DÜİST 26996-86) plastik borular ( DÜİST 32415-2013 ) polietilen borular (DÜİST 18599-2001) , keçidlər və aksesuarların satın alınması (DÜİST 32415-2013) 12.02.2021