Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
221 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda tikinti mallarının 06.05.2022
222 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda məişət mallarının 06.05.2022
223 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan müxtəlif modelli avtokarlar üçün texniki qulluq və cari təmir xidmətlərinin satın alınması 11.05.2022
224 “Azəralüminium” MMC Gəncə şlam sahəsindən - Holçim sement zavodunun anbarına şlam yükünün daşımasının (il ərzində 60000 ton ~ayda 5000 ton) 17.05.2022
225 “Azəralüminium” MMC Hidravlika, mühərrik və sürtgü yağlarının satınalınması 17.05.2022
226 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ yastıqların satınalınması 17.05.2022
227 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-ci il pambıq mövsümündə tədarük ediləcək xam pambığın emalından alınacaq lifli məhsulların preslənib qablaşdırılması üçün kip şal dəstinin 19.05.2022
228 “Azərpambıq ASK” MMC Greyferli yükləyicilərinin ehtiyyat hissələrinin 19.05.2022
229 “Azərpambıq ASK” MMC Ofis və dəftərxana ləvəzimatlarının satınalınması 23.05.2022
230 “Azərpambıq ASK” MMC Kompyuterlər və bir sıra İT avadanlıqlarının 26.05.2022
231 “Azəralüminium” MMC 1 tonluq 4 qulplu polipropilen kisələrin 26.05.2022
232 “Azəralüminium” MMC Mexaniki, ölçü və elektrik alətlərinin (müxtəlif ölçüdə və miqdarda) 26.05.2022
233 “Azərpambıq ASK” MMC Yağ və sürtkü materiallarının 10.06.2022
234 “Azərpambıq ASK” MMC Tirə və şırımaçanların satın alınması 10.06.2022
235 “Azərpambıq ASK” MMC Nəqliyyat vasitələri və maşın mexanizmləri üçün yeni cərəyan akkumlyatorların 10.06.2022
236 “Azərpambıq ASK” MMC Şəbəkə avadanlıqlarının 13.06.2022
237 “Azəralüminium” MMC Yuma qovşağının yüksək təzyiqli nasosları ( plunge ) və ehtiyat hissələrin satınalınması. 13.06.2022
238 “Azəralüminium” MMC Atlas Copco komressorları üçün ehtiyyat hissələrin və sərf materillarının satınalınması 16.06.2022
239 “Azərpambıq ASK” MMC Server avadanlıqlarının 16.06.2022
240 “Azəralüminium” MMC Qaynaq çubuqları və qaynaq məftillərinin 17.06.2022