Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
61 “ASK Şüşə” MMC Təsərrüfat mallarının 03.05.2021
62 “ASK Şüşə” MMC Ofis mallarının 03.05.2021
63 “Azərtütün ASK” MMC “Azərtütün Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC - Zaqatala TEZ-in Press xəttinin idarəetmə mərkəzi olan PLC sistemində avtomatik idarəetmə sisteminin proqram təminatı və alqoritmik ardıcıllığın təşkili xidmətinin 30.04.2021
64 “Azəralüminium” MMC Kalsiləşdirilmiş soda (Marka B; DÜST 5100-85)-20 ton 22.04.2021
65 “Azəralüminium” MMC Ferroərintilərin: FeSi78 (ferrosilisium)-5 ton; FeMn75 (ferromanqan)-5 ton 22.04.2021
66 “Azəripək” MMC Müəssisədə mövcud olan 2 ədəd avtoyükləyici, 4 ədəd VAZ 21214, 8 ədəd PAZ 32054-07, 1 ədəd QAZ 3110-121, 2 ədəd QAZ 3302-18, 2 ədəd Toyota Prado və 1 ədəd traktor MTZ 82.1 markalı avtonəqliyyat vasitələri üçün ehtiyyat hissələrinin 21.04.2021
67 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Dəftərxana və təsərrüfat malları 20.04.2021
68 “ASK” ASC dəftərxana və təsərrüfat mallarının 15.04.2021
69 “ASK Şüşə” MMC Boltların 13.04.2021
70 “ASK” ASC və törəmə müəssisələrin maliyyə-mühasibatlıq strukturlarına təlimlərin keçirilməsinə dair xidmətlərin 09.04.2021
71 “Azəralüminium” MMC Yanğınsöndürmə balonları, dəstləri, ləvazimatlar 08.04.2021
72 “Azəralüminium” MMC Dişli künc qoruyucu karton 06.04.2021
73 “ASK” ASC Birgə Müəssisənin yaradılması ilə bağlı hüquqi xidmətlərin 29.03.2021
74 “Azəralüminium” MMC Metallurgiya avadanlıqlarına təhlükəsizlik sertifikatının 18.03.2021
75 “Azərpambıq ASK” MMC Pivod qurğularında istifadə olunacaq transmissiya yağlarının 12.03.2021
76 “Azərpambıq ASK” MMC 30 (otuz) ədəd 25 litirlik köpüklü yanğınsöndürmə balonlarının alınması,müxtəlif miqdarda və ölçülərdə balonların doldurulması xidmətlərinin 12.03.2021
77 “Azəralüminium” MMC Kovşların təmiri üçün tələb olunan odadavamlı kərpiclər (marka ŞA-5/ŞA-6 DÜST-390-96) 11.03.2021
78 “Azərtütün ASK” MMC Zaqatala Tütün Emalı zavodunun istehsalat xəttinin ( 12 ədəd konveyer lentinin dəmir roliklərinin) və buxar tənzimləmə cihazının (bir ədəd istilik buxar radiatorunun) nümunələr əsasında düzəldilərək, 10.03.2021
79 “Azərpambıq ASK” MMC təsərrüfat və dəftərxana mallarının 26.02.2021
80 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırma üçün plastik lent və avadanlıqlar 25.02.2021