Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
181 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin Şirvan şəhərində yerləşən mərkəzi anbarındakı malların inventarlaşdırılması, məhsulların stikerlənməsi və s. xidmətlərin 27.12.2021
182 “ASK” ASC Mövcud printerlər üçün kartriclərin alınması, dolumu və texniki xidmətlərin 22.12.2021
183 “Azəralüminium” MMC Valların cilalanması və ehtiyyat hissələrinin emalı üçün cilalayıcı və kəsici daşların satınalınması 13.12.2021
184 “Azəralüminium” MMC Kalsiləşdirilmiş soda (Marka B; DÜST 5100-85)-20 ton 09.12.2021
185 “Azəralüminium” MMC Cilalayıcı avadanlıqlar üçün yağlayıcı soyuducu maye (Sıxlıq @ 15°C kg/m3 - ASTM D4052 : 0,885 Kinematik özlülük 40°C mm2/s - ASTM D445: 28 Refraktometr indeksi (ASTM D1218) : 1 Emulsiya pH 20°C (deionize su % 5 ilə) ASTM D1287: 8.57 Təyinatı: Cilalama və yonma dəzgahlarında istifadə üçün.) 01.12.2021
186 “Azəralüminium” MMC Körpülü kranların trolley xətlərindən elektrik dövrələrinin qidalandırılması üçün kömür dəstlərinin satın alınması 30.11.2021
187 “Azərpambıq ASK” MMC Emal üçün nəzərdə tutulan nəqledici boruların 26.11.2021
188 “ASK Aqro” MMC buğda və arpa toxum səpini xidməti 23.11.2021
189 “Azəralüminium” MMC 360 ton Xam duzun 15.11.2021
190 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif xüsusi texnikaların (Yolbasan, Qreyder, Buldozer) icarəsi xidmətinin 03.11.2021
191 “Azərpambıq ASK” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda olan yüklərin daşınması xidmətinin satın alınması 01.11.2021
192 “Azərpambıq ASK” MMC 2PTS-793 modelli qoşqulara ehtiyat hissələrinin satın alınması 26.10.2021
193 “Azəralüminium” MMC Əməkdaşlara tibbi xidmət 25.10.2021
194 “Azəralüminium” MMC 2 ədəd mühərrik həcmi 1.7-1.8 L olan offroader SUV minik avtomobilinin 25.10.2021
195 “Azərpambıq ASK” MMC Yanğından mühafizə avadanlıqlarının, yanğın nişanlarının və digər bağlantılar daxil olmaqla şitlərin satın alınması 25.10.2021
196 “Azəralüminium” MMC Odadavamlı metallurq çəkmələri 21.10.2021
197 “Azəralüminium” MMC Sıxılmış oksigen qazının (DÜİST 5583-78) satın alınması 20.10.2021
198 “Azəralüminium” MMC Alüminium lövhələrin səthinin boymadan əvvəl təmizlənməsi üçün turşu və qələvi məhlullar 14.10.2021
199 “ASK” ASC “ASK Plaza” və “ASK Villa” inzibati binalarının yanğından mühafizə sistemləri üzrə müxtəlif malların və xidmətlərin 11.10.2021
200 “Azərpambıq ASK” MMC Kuhn modelli kotanlara ehtiyyat hissələrinin satın alınması 04.10.2021