Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
141 “Azəralüminium” MMC Gəncə Alüminium Kompleksində işçilərin gündəlik içməli su ilə təmin edilməsi xidməti 09.02.2022
142 “Azəralüminium” MMC Katric və tonerlərin satınalınması 09.02.2022
143 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin filiallarında quraşdırılan şəbəkə avadanlıqlarını dəyişən elektrik gərginliyindən qorunması və şəbəkənin fasiləsiz təmin olunması məqsədilə bir sıra avadanlıqların satınalınması 04.02.2022
144 “Azəralüminium” MMC SERVER OTAĞI ÜÇÜN YANĞINSÖNDÜRMƏ VƏ XƏBƏRDAREDİCİ SİSTEMLƏRİN QURAŞDIRILMASI XİDMƏTİ 02.02.2022
145 “Azəralüminium” MMC Körpülü elektrik kranlarına təhlükəsizlik sertifikatlarının və ekspert rəylərinin alınması 02.02.2022
146 “Azəralüminium” MMC Metallurgiya avadanlıqlarına təhlükəsizlik sertifikatının alınması 02.02.2022
147 “Azəralüminium” MMC Dəftərxana ləvazımatlarının satınalınması. 28.01.2022
148 “Azərpambıq ASK” MMC Əməyin mühafizəsi tələblərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə xüsusi işçi geyim və mühafizə vasitələrinin satınalınması 27.01.2022
149 “Azəralüminium” MMC Gəncə Alüminium Kompleksinin Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodunun istehsalat sahəsi üçün asbest ucluqların satın alınması 27.01.2022
150 “Azərpambıq ASK” MMC Ağır malaların (4 m və 6 m) hazırlanması üçün mal-materialların satın alınması 25.01.2022
151 “ASK Şüşə” MMC Şüşəformalaşdırıcı maşınların dəyişdirilməsi üçün demontaj və montaj işləri ilə bağlı xidmət 30.12.2021
152 “ASK Şüşə” MMC “ASK Şüşə” Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti Şüşəbişirən sobanın regeneratorlarının hava sovuran dəliklərinin mexaniki və yandırma üsulu ilə yandırılması və təmizlənməsi xidməti 30.12.2021
153 “Azəralüminium” MMC Rulon qaldıran və çevirən (Yük qaldırma qabiliyyəti-10 ton; Ötürücülük növü- Elektrik; Çevirmə bucağı-90°C; 90°C bucağa çevirmə sürəti-30 san.; Qida mənbəyi-3 faza 380V, 50Hz; İdarəetmə üsulu-İki düyməli pult) 30.12.2021
154 “Azəralüminium” MMC Yanğınsöndürmə balonlarının doldurulması 29.12.2021
155 “ASK Şüşə” MMC Sobada təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı xidmətin (qatqı maddələr daxil) 27.12.2021
156 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin Şirvan şəhərində yerləşən mərkəzi anbarındakı malların inventarlaşdırılması, məhsulların stikerlənməsi və s. xidmətlərin 27.12.2021
157 “ASK” ASC Mövcud printerlər üçün kartriclərin alınması, dolumu və texniki xidmətlərin 22.12.2021
158 “Azəralüminium” MMC Valların cilalanması və ehtiyyat hissələrinin emalı üçün cilalayıcı və kəsici daşların satınalınması 13.12.2021
159 “Azəralüminium” MMC Kalsiləşdirilmiş soda (Marka B; DÜST 5100-85)-20 ton 09.12.2021
160 “Azəralüminium” MMC Cilalayıcı avadanlıqlar üçün yağlayıcı soyuducu maye (Sıxlıq @ 15°C kg/m3 - ASTM D4052 : 0,885 Kinematik özlülük 40°C mm2/s - ASTM D445: 28 Refraktometr indeksi (ASTM D1218) : 1 Emulsiya pH 20°C (deionize su % 5 ilə) ASTM D1287: 8.57 Təyinatı: Cilalama və yonma dəzgahlarında istifadə üçün.) 01.12.2021