Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
141 “Azəralüminium” MMC Kalsiləşdirilmiş soda (Marka B; DÜST 5100-85)-20 ton 09.12.2021
142 “Azəralüminium” MMC Cilalayıcı avadanlıqlar üçün yağlayıcı soyuducu maye (Sıxlıq @ 15°C kg/m3 - ASTM D4052 : 0,885 Kinematik özlülük 40°C mm2/s - ASTM D445: 28 Refraktometr indeksi (ASTM D1218) : 1 Emulsiya pH 20°C (deionize su % 5 ilə) ASTM D1287: 8.57 Təyinatı: Cilalama və yonma dəzgahlarında istifadə üçün.) 01.12.2021
143 “Azəralüminium” MMC Körpülü kranların trolley xətlərindən elektrik dövrələrinin qidalandırılması üçün kömür dəstlərinin satın alınması 30.11.2021
144 “Azərpambıq ASK” MMC Emal üçün nəzərdə tutulan nəqledici boruların 26.11.2021
145 “ASK Aqro” MMC buğda və arpa toxum səpini xidməti 23.11.2021
146 “Azəralüminium” MMC 360 ton Xam duzun 15.11.2021
147 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif xüsusi texnikaların (Yolbasan, Qreyder, Buldozer) icarəsi xidmətinin 03.11.2021
148 “Azərpambıq ASK” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda olan yüklərin daşınması xidmətinin satın alınması 01.11.2021
149 “Azərpambıq ASK” MMC 2PTS-793 modelli qoşqulara ehtiyat hissələrinin satın alınması 26.10.2021
150 “Azəralüminium” MMC Əməkdaşlara tibbi xidmət 25.10.2021
151 “Azəralüminium” MMC 2 ədəd mühərrik həcmi 1.7-1.8 L olan offroader SUV minik avtomobilinin 25.10.2021
152 “Azərpambıq ASK” MMC Yanğından mühafizə avadanlıqlarının, yanğın nişanlarının və digər bağlantılar daxil olmaqla şitlərin satın alınması 25.10.2021
153 “Azəralüminium” MMC Odadavamlı metallurq çəkmələri 21.10.2021
154 “Azəralüminium” MMC Sıxılmış oksigen qazının (DÜİST 5583-78) satın alınması 20.10.2021
155 “Azəralüminium” MMC Alüminium lövhələrin səthinin boymadan əvvəl təmizlənməsi üçün turşu və qələvi məhlullar 14.10.2021
156 “ASK” ASC “ASK Plaza” və “ASK Villa” inzibati binalarının yanğından mühafizə sistemləri üzrə müxtəlif malların və xidmətlərin 11.10.2021
157 “Azərpambıq ASK” MMC Kuhn modelli kotanlara ehtiyyat hissələrinin satın alınması 04.10.2021
158 “Azərpambıq ASK” MMC Ünlü modelli kotanlara ehtiyyat hissələrinin satın alınması 04.10.2021
159 “Azərpambıq ASK” MMC SPA 146 və PSPA 167 modelli kotanlara ehtiyyat hissələrinin satın alınması 04.10.2021
160 “Azərpambıq ASK” MMC Baş ofis və filiallar üçün üz tanıma cihazlarının 28.09.2021