Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “ASK” ASC Müxtəlif İT avadanlıqların satın alınması: İT avadanlıq və aksesuarların satın alınması 14.06.2024
2 “ASK” ASC Təmir-tikinti və bərpa işlərinin satın alınması 11.06.2024
3 “ASK” ASC Havalandırma, isitmə və soyutma sistemlərinə ehtiyat hissələrinin təmin edilərək quraşdırılması işlərinin satınalınması: “ASK Plaza” inzibati binasında 2 saylı qızdırıcı qazanın brülörinin təmir işləri, dövriyyə nasosunun yenisi ilə əvəz olunması və “ASK Arena” İdman Kompleksinin isitmə sisteminə aid 3 ədəd dövriyyə nasoslarının, “Wilo” markalı nasosun 500 lt genişləndirici çəninin yenisi ilə əvəz olunması və sistemi su ilə qidalandıran qidroforun (genişləndirici çənlə dəst şəklində) satın alınması 10.06.2024
4 “ASK” ASC Məsləhət xidmətinin satın alınması: "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin balansında olan “Steel Structures” adlı avadanlıqların Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartlarının (IVS-International Valuation Standarts) tələblərinə uyğun yenidən qiymətləndirilməsi xidməti 10.06.2024
5 “ASK” ASC Məsləhət xidmətinin satın alınması: "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin balansında olan “NAA Universal” adlı əmlak kompleksinin Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartlarının (IVS-International Valuation Standarts) tələblərinə uyğun yenidən qiymətləndirilməsi xidməti 10.06.2024
6 “Azərpambıq ASK” MMC 2024-cü təsərrüfat ilində Cəmiyyətin Biləsuvar TST-da suvarmada istifadə olunan “Pivod” qurğularına və su nasoslarına cari təmir üçün zəruri olan ehtiyat hissələrinin 07.05.2024
7 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif tipli pazvarı qayışların və rezin kipkəclərin 07.05.2024
8 “Azəripək” MMC Buxar qazanlarının üzərində yerləşən 4 ədəd 80 mm-lik qoruyucu klapanların pnevmatiq sınaq xidməti 02.05.2024
9 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ diametrdə (polipropilen) plastik borular, keçidlər və aksesuarların 25.04.2024
10 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda tikinti mallarının 23.04.2024
11 “Azərpambıq ASK” MMC KLN tipli səyyar su nasosu üçün ehtiyyat hissələrinin satın alınması 19.04.2024
12 “Azəripək” MMC Azəripək MMC-nin balansında olan nəqliyyat vasitələrinə ehtiyyat hissələrinin satınalınması 18.04.2024
13 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif tipli pazvarı qayışların və rezin kipkəclərin satın alınması 06.04.2024
14 “Azərpambıq ASK” MMC Yaşar makina tipli səyyar su nasosu üçün ehtiyyat hissələrinin 28.03.2024
15 “Azəralüminium” MMC Yük qaldırma kəmərləri, polad buraz və stropların 18.03.2024
16 “Azərpambıq ASK” MMC Ciddi hesabat blanklarının 13.03.2024
17 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ diametrdə (polipropilen) plastik borular, keçidlər və aksesuarların 06.03.2024
18 “Azəralüminium” MMC Gəncə Alüminium Kompleksində 24 saat tibbi xidmətinin təşkilinə dair xidmət 28.02.2024
19 “Azəralüminium” MMC Gəncə Alüminium Kompleksində işçilərin gündəlik içməli su ilə təmin edilməsi xidməti 28.02.2024
20 “Azəralüminium” MMC Katric və tonerlərin 28.02.2024