Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
161 “Azəralüminium” MMC 2 (iki) ədəd dizel mühərriki YC6J125Z-T20 satınalınması 22.02.2022
162 “Azəralüminium” MMC örpülü elektrik kranlarına təhlükəsizlik sertifikatlarının və ekspert rəylərinin 18.02.2022
163 “Azəralüminium” MMC Anod alışdırması-söndürülməsi üçün ağac çubuqların satınalınması. 18.02.2022
164 “Azəralüminium” MMC Əks osmos qurğusunun 18.02.2022
165 “Azəralüminium” MMC Xammal və köməkçi materialların tərkibinin təyini üçün istifadə olunan kimyəvi reaktivlər və digər laboratoriya sərf materiallarının satınalınması 09.02.2022
166 “Azəralüminium” MMC Gəncə Alüminium Kompleksində işçilərin gündəlik içməli su ilə təmin edilməsi xidməti 09.02.2022
167 “Azəralüminium” MMC Katric və tonerlərin satınalınması 09.02.2022
168 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin filiallarında quraşdırılan şəbəkə avadanlıqlarını dəyişən elektrik gərginliyindən qorunması və şəbəkənin fasiləsiz təmin olunması məqsədilə bir sıra avadanlıqların satınalınması 04.02.2022
169 “Azəralüminium” MMC SERVER OTAĞI ÜÇÜN YANĞINSÖNDÜRMƏ VƏ XƏBƏRDAREDİCİ SİSTEMLƏRİN QURAŞDIRILMASI XİDMƏTİ 02.02.2022
170 “Azəralüminium” MMC Körpülü elektrik kranlarına təhlükəsizlik sertifikatlarının və ekspert rəylərinin alınması 02.02.2022
171 “Azəralüminium” MMC Metallurgiya avadanlıqlarına təhlükəsizlik sertifikatının alınması 02.02.2022
172 “Azəralüminium” MMC Dəftərxana ləvazımatlarının satınalınması. 28.01.2022
173 “Azərpambıq ASK” MMC Əməyin mühafizəsi tələblərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə xüsusi işçi geyim və mühafizə vasitələrinin satınalınması 27.01.2022
174 “Azəralüminium” MMC Gəncə Alüminium Kompleksinin Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodunun istehsalat sahəsi üçün asbest ucluqların satın alınması 27.01.2022
175 “Azərpambıq ASK” MMC Ağır malaların (4 m və 6 m) hazırlanması üçün mal-materialların satın alınması 25.01.2022
176 “ASK Şüşə” MMC Şüşəformalaşdırıcı maşınların dəyişdirilməsi üçün demontaj və montaj işləri ilə bağlı xidmət 30.12.2021
177 “ASK Şüşə” MMC “ASK Şüşə” Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti Şüşəbişirən sobanın regeneratorlarının hava sovuran dəliklərinin mexaniki və yandırma üsulu ilə yandırılması və təmizlənməsi xidməti 30.12.2021
178 “Azəralüminium” MMC Rulon qaldıran və çevirən (Yük qaldırma qabiliyyəti-10 ton; Ötürücülük növü- Elektrik; Çevirmə bucağı-90°C; 90°C bucağa çevirmə sürəti-30 san.; Qida mənbəyi-3 faza 380V, 50Hz; İdarəetmə üsulu-İki düyməli pult) 30.12.2021
179 “Azəralüminium” MMC Yanğınsöndürmə balonlarının doldurulması 29.12.2021
180 “ASK Şüşə” MMC Sobada təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı xidmətin (qatqı maddələr daxil) 27.12.2021