Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yağ 5-40 litr 40 16 640
2 Yağ filteri ədəd 5 20 100
3 Yağ və Yağ filtrin dəyişdirilməsi ədəd 5 20 100
4 Hava filteri ədəd 3 30 90
5 Hava filtrin dəyişdirilməsi ədəd 3 10 30
6 Salon filteri ədəd 1 30 30
7 Salon filtrin dəyişdirilməsi ədəd 1 10 10
8 Yanacaq filteri ədəd 1 80 80
9 Yanacaq filtrin dəyişdirilməsi ədəd 1 30 30
10 Yanacaq nasosu ədəd 1 400 400
11 Yanacaq nasosun dəyişdirilməsi ədəd 1 100 100
12 Şam ədəd 8 30 240
13 Şamların dəyişdirilməsi ədəd 1 20 20
14 Mühərrikin kəmər komplekti, rolikləri dəst 1 400 400
15 Mühərrikin kəmər komplektin dəyişdirilməsi dəst 1 50 50
16 A/T yağı litr 6 30 180
17 A/T filteri ədəd 1 80 80
18 A/T yağı və A/T filtrin dəyişdirilməsi ədəd 1 80 80
19 Ön nakladka dəst 1 90 90
20 Ön nakladkanın dəyişdirilməsi dəst 1 20 20
Cəm ƏDV Yekun
22527.5 0 22527.5