Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Metal barmaqlar M12 ədəd 170 40 6800
2 İşqil 100x16x20 mm ədəd 42 13 546
3 İşqil 127x16x17 mm ədəd 52 14 728
4 İşqil 137x5x14 mm ədəd 52 15 780
5 İşqil 60x4x12 mm ədəd 240 34 8160
6 İşqil 70x12x16 mm ədəd 100 30 3000
7 İşqil 70x8x12 mm ədəd 60 38 2280
8 İşqil 77x12x10 mm ədəd 170 2 340
9 İşqil 100x16x20 mm ədəd 170 2 340
10 İşqil 127x16x17 mm ədəd 1 4900 4900
11 İşqil 137x5x14 mm ədəd 14 275 3850
12 Zəncir I 1" ədəd 50 50 2500
13 Zəncir I 3/4" ədəd 10 74 740
14 Zəncir II 3/4" ədəd 6 395 2370
15 Yağlama məməciyi 45° ədəd 56 230 12880
16 Yağlama məməciyi düz ədəd 6 73 438
17 Hava kompressoru 8 Bar ədəd 10 74 740
18 Qasnaq d=25x30mm, D=230 mm, 17x2 kanal ədəd 10 74 740
19 Qasnaq d=25x30 mm, D=230 mm, 17x2 kanal (konik) ədəd 60 7 420
20 Qasnaq d=28 mm, D=100 mm, 17x2 kanal ədəd 40 7 280
Cəm ƏDV Yekun
164001 29520.18 193521.18