Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Pompa ədəd 8 181.26 1450.08
2 Spiral hortum ədəd 10 20.26 202.6
3 Vana ədəd 50 35.66 1783
4 Nipel ədəd 50 9.26 463
5 Depo bağlantı borusu ədəd 10 3.86 38.6
6 Depo doldurma borusu ədəd 10 5.26 52.6
7 Doldurma borusu ədəd 10 26.26 262.6
8 Tahliye borusu ədəd 10 26.26 262.6
9 Pompa bağlantı borusu ədəd 10 2.26 22.6
10 6 Bijonlu porya ədəd 5 42.76 213.8
11 Makas ədəd 5 59.26 296.3
12 Civata U ədəd 6 1.32 7.92
13 Jant 5,00-16 ədəd 2 36.26 72.52
14 Rulman 32209 ədəd 15 10.2 153
15 Rulman 32211 ədəd 15 16.48 247.2
16 Yağ keçesi 100*55*2,5 ədəd 15 2.4 36
17 Somun taclı ədəd 15 4 60
18 Somun 5/8 NF G ədəd 60 0.06 3.6
19 Hidrolik hortum / 3000mm (1/4) ədəd 90 9.15 823.5
20 Hidrolik hortum / 5700mm (1/4) ədəd 50 15.21 760.5
Cəm ƏDV Yekun
235310.4 0 235310.4