Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
901 “ASK Şüşə” MMC Fiziki şəxs Xəlilov Elçin Arif oğlu taxta altlıqlar 370.000 AZN 25.02.2019
902 “Azəralüminium” MMC "Soyuzkontrakt-Trans" MMC Gəncə sahəsindən - CİF Baltimore və Jacksonville portu şərti ilə alüminium rulonların konteynerlərdə daşınması 1.119.195 AZN 20.02.2019
903 “Azəralüminium” MMC "Multimodal Global Logistics Limited" MMC Gəncə şəhərindən Dnepropetrovsk şəhəri (Ukrayna Respublikası) marşrutu ilə 960 ton 48 maşın alüminium rulonlar yükünün daşınması 145.350 AZN 11.02.2019
904 “ASK” ASC "Azexpomontage"MMC 80m2 stendin qurulması və dizayn işləri 23.562 AZN 15.03.2019
905 “ASK” ASC “Zivella Mobiliya İnşaat Sənayi Ticaret Limited” Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi Mebel avadanlığlarının alınması və quraşdırılması 15.231 AZN 05.03.2019
906 “ASK” ASC "Hermes ZF" MMC Mebel avadanlığlarının alınması və quraşdırılması 169.424 AZN 15.03.2019
907 “Azəralüminium” MMC "AG Global Logistic" MMC 30 ton yükün 5 refrejerator tipli yük maşını ilə Lipetsk - Gəncə marşrutu ilə 2019-cu ildə daşınması 16.150 AZN 26.02.2019
908 “Azəralüminium” MMC Ultra Technologies MMC Notebooklar və İT mallar 7.325 AZN 10.01.2019
909 “Azəralüminium” MMC Technoil MMC Müxtəlif növdə hidravlika, mühhərik və sürtkü yağları 95.228 AZN 18.02.2019
910 “Azəralüminium” MMC Changsha Deq Electricity Technology Co., LTD. Müxtəlif ölçüdə tökmə ucluqlar (maye metalın təbəqə şəklinə düşməsi üçün qəliblər) 168.100 USD 25.02.2019
911 “Azəralüminium” MMC “Paşa-Trans” nəqliyyat şirkəti GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - BELORUSA (MİNSK) 25 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN DAŞINMASI 32.831 AZN 05.02.2019
912 “Azəralüminium” MMC “Paşa-Trans” nəqliyyat şirkəti GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - ADANA (TÜRKİYƏ) MARŞRUTU ÜZRƏ 44 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 43.010 AZN 05.02.2019
913 “Azəralüminium” MMC “Paşa-Trans” nəqliyyat şirkəti YÜK MAŞINLARI İLƏ GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - ISTANBUL (TÜRKİYƏ) MARŞRUTU ÜZRƏ 12,000 TON 500 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 407.897 AZN 05.02.2019
914 “Azəralüminium” MMC "LogistikGrupp" MMC YÜK MAŞINLARI İLƏ GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - ISTANBUL (TÜRKİYƏ) MARŞRUTU ÜZRƏ 12,000 TON 500 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 407.897 AZN 05.02.2019
915 “Azəralüminium” MMC “Paşa-Trans” nəqliyyat şirkəti YÜK MAŞINLARI İLƏ GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - RUSİYAYA (MOSKVA VƏ MOSKVAƏTRAFI) 12,000 TON 571 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 764.405 AZN 05.02.2019
916 “Azəralüminium” MMC “Logistik Qrup MMC” YÜK MAŞINLARI İLƏ GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - RUSİYAYA (MOSKVA VƏ MOSKVAƏTRAFI) 12,000 TON 571 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 764.405 AZN 05.02.2019
917 “Azərpambıq ASK” MMC "UNİVERSAL SUPPLİER COMPANY" MMC təsərrüfat və dəftərxana mallarının satın alınması 28.855 AZN 11.03.2019
918 “Azəralüminium” MMC "Azot Oksigen" İM Sıxılmış oksigenin 16.380 AZN 04.03.2019
919 “Azəripək” MMC “AZ STİMUL” MMC 10 tonluq buxar qazanının alınması, quraşdırılması, dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və istismara verilməsi 182.900 AZN 04.03.2019
920 “Azəralüminium” MMC "ZOOM"MMC Taxta Brusların satın alınması 441.320 AZN 21.02.2019