Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
881 “Azəralüminium” MMC Mattei Compressuers Mattei Rotoroil 800 F2 kompressor yağının satınalınması 8.250 EUR 29.04.2019
882 “Azəralüminium” MMC Bes Mühendislik San. Tic. A.Ş LAB M10 markalı spektrometrlərə il ərzində texniki baxış, təmir və kalibrasiya xidmətlərinin göstərilməsi 14.000 USD 11.03.2019
883 “Azəralüminium” MMC "Nyu Cryistal" MMC Asbest və poranit ( asbest iplər, yağlı kipgəclər, Poranit təbəqələr 0.1-0.6 mm) 25.598 AZN 18.03.2019
884 “Azəralüminium” MMC "Məişət Maye Qaz" QSC 110 ədəd 50 litrlik (25 kq) və 10 ədəd 108.5 litrlik (50 kq) maye qaz balonunu 18.762 AZN 11.03.2019
885 “Azəralüminium” MMC "Metal Elmi-Texniki Mərkəzi" MMC Elektrik alətləri ( drellər, laqundalar, perfarator, ehtiyat hissələr və s.) 24.932 AZN 18.03.2019
886 “Azəralüminium” MMC "Kip Elektrik" MMC Müxtəlif elektrik lampalar (Müxtəlif ölçüdə və miqdarda) 20.918 AZN 18.03.2019
887 “Azəralüminium” MMC "Kip Elektrik" MMC Müxtəlif elektrik malları 34.268 AZN 25.01.2019
888 “Azəralüminium” MMC "Günəş" şirkəti Arqon, Arqonmiks və Azot qazları (2019-cu il üçün tələbat) 37.229 AZN 18.03.2019
889 “Azəralüminium” MMC "Global Construction and Trade" MMC 20 ədəd almaz başlıqlı yonma karandaşı 30.869 AZN 18.03.2019
890 “Azəralüminium” MMC "Global Construction and Trade" MMC Cilalama daşları 23.169 AZN 18.03.2019
891 “Azəralüminium” MMC "Corner Co" MMC Sıxılmış havadan yağ ayıran seperator 16.248 AZN 18.03.2019
892 “Azəralüminium” MMC AzInTelecom MMC Virtual Serverin icarəsi 33.007 AZN 14.03.2019
893 “Azəralüminium” MMC AzInTelecom MMC SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL SAL (2 user) 228-05018 və WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (9EM-00562) proqramların istifadə 7.646 AZN 14.03.2019
894 “ASK Şüşə” MMC "HERMES ZF" MMC təsərrüfat malları 38.808 AZN 04.03.2019
895 “ASK Şüşə” MMC "Azchem" MMC Kalsiləşdirilmiş soda 273.700 AZN 31.01.2019
896 “ASK Şüşə” MMC "ASK Tekstil" MMC xüsusi geyimlər 4.101 AZN 04.01.2019
897 “ASK Şüşə” MMC "Azchem" MMC Kalsiləşdirilmiş soda 974.178 AZN 28.02.2019
898 “ASK Şüşə” MMC "Meqaplus" Firması kvars qumu 926.640 AZN 22.02.2019
899 “ASK Şüşə” MMC "Şərq Kimya Şirkəti-Bakı" MMC təbaşir tozu 265.500 AZN 22.02.2019
900 “ASK Şüşə” MMC Fiziki şəxs Məmmədov Elşən Tağı oğlu taxta altlıqlar 197.000 AZN 25.02.2019