Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Vintaçan dəsti (zərbəli) dəst 1 50 50
2 Elektrik uzadıcı 3 gözlü 5 metr ədəd 20 5.5 110
3 Elektrik uzadıcı 5-yuvalı (3 ayaqlı vilka üçün)3 metr ədəd 10 5 50
4 Asma qifil ədəd 80 2.6 208
5 Kurume bel sapi ile ədəd 590 5.8 3422
6 Ot biçən masin üçün ucluq (PVC leska ilə) alüminium söküləbilən ədəd 12 5 60
7 Bag qayçisi C-49B (650mm) ədəd 8 20 160
8 Yanmış məftil F=2 mm DÜİST 3282-74 kg 70 2 140
9 Elektrik su qızdırıcısı "Ariston" 50litr ədəd 2 170 340
10 Rezin əlcək (boyalı). Qələvi mühütünə yağlara, duzlu mühitə, kimyəvi təsirlərə uyğun olmalıdır. EN ISO 374 ədəd 840 1.5 1260
11 Əl arabası ədəd 36 36 1296
12 Qazma bel sapi ile ədəd 30 5.8 174
13 Dırmıq (sapı ilə,8 armatur dişlı,eni 50 sm,hündürlük 10 sm) ədəd 12 6 72
14 Yaba ( sapi ilə 5 dişli,dişlər F6-8 mm armaturdan) ədəd 12 6 72
15 Termotənzimləyicisi olan ten, ТЭН -60-В-13/2.5Р 220 220 V 2.5 kW ədəd 5 18 90
16 Yastıdodaq kəlbətin L=200 mm ədəd 14 14 196
17 Başlıqlı açar dəsti 6÷36 ədəd 5 55 275
18 Lingli achar N 1 ədəd 4 6 24
19 Lingli achar N 2 ədəd 2 8 16
20 Lingli achar N 3 ədəd 2 13 26
Cəm ƏDV Yekun
127702.4 22986.432 150688.832