Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mufta müxtəlif ölçülü ədəd 70 2 140
2 Qayış müxtəlif ölçülü 9,5 profil ədəd 55 5 275
3 Qayış müxtəlif ölçülü 12,5 profil ədəd 12 6 72
4 Hava boru aksesuarları müxtəlif ölçüsü ədəd 20 3.5 70
5 Bolt qayka müxtəlif ölçülü kq 6 12 72
6 Laqonda daşı müxtəlif ölçülü ədəd 25 3 75
7 Nəzərə alınmayan digər ehtiyat hissələri 10% ədəd 1 2094.26 2094.26
Cəm ƏDV Yekun
23036.89 4146.6402 27183.5302