Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Manjet Pres PVQ-10 ədəd 9 9 81
2 Hidravlik yağ HLP-46 Litr 400 2.5 1000
3 Burğu müxtəlif ölçülü ədəd 80 1.5 120
4 Yiv açan müxtəlif ölçülü ədəd 30 2 60
5 Elektrod müxtəlif ölçülü qutu 22 8 176
6 İzolyasiya lenti m 1800 0.03 54
7 Klemnik ədəd 31 2 62
8 Diyircəkli yastıq (müxtəlif) ədəd 36 12 432
9 Hava boru aksesuarları müxtəlif ölçülü ədəd 60 3.5 210
10 Laqonda üçün kəsici daş ədəd 25 3 75
11 Torno dəzgahı üçün kəsici ədəd 18 6 108
12 Hava borusu m 50 4 200
13 Hidravlik yağ HLP-32 Litr 200 1.5 300
14 Sürtkü yağı Litol kq 5 7 35
15 Əlvan metal (bürünc) kq 8 6 48
16 Əlvan metal (gümüşü) kq 8 6 48
17 Çuqun kq 18 6 108
18 Burğu müxtəlif ölçülü ədəd 10 1.5 15
19 Yiv açan ədəd 15 2 30
20 İzolyasiya lenti m 1000 0.03 30
Cəm ƏDV Yekun
23036.89 4146.6402 27183.5302