Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 diyircəkli yastıq 6002Z əd 2 1 2
2 diyircəkli yastıq 2216К Vtulka H216 dəst 6 40 240
3 diyircəkli yastıq 22209K əd 6 20 120
4 diyircəkli yastıq 1311EK+ H311+11/120 dəst 6 20 120
5 diyircəkli yastıq 1315 K+ H 315 dəst 12 40 480
6 diyircəkli yastıq 22516 və ya 13514 (70 x 140 x 33) əd 12 35 420
7 diyircəkli yastıq 722513B + 22213CCKW33 dəst. 30 12 360
8 diyircəkli yastıq NJ308E əd. 4 15 60
9 diyircəkli yastıq 32208JR əd. 4 6 24
10 diyircəkli yastıq 62222A əd 4 25 100
11 diyircəkli yastıq NJ408M əd. 4 20 80
12 diyircəkli yastıq 6215.2.RS əd 4 12 48
13 diyircəkli yastıq 6406 əd 4 8 32
14 diyircəkli yastıq 6017 əd. 4 10 40
15 diyircəkli yastıq 50309N1 əd 4 10 40
16 yastıq 6807RS əd 40 6 240
17 yastıq 1216K əd 4 20 80
18 yastıq 22216EK C3 + H216/H316 korpus 516 - 613 SNL FRB 12.5/140 dəst. 4 40 160
19 yastıq 22209EK əd 6 20 120
20 yastıq 22213EK əd 6 30 180
Cəm ƏDV Yekun
8573 154314 1011614