Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 yastıq 1312 QOST 28428 - 90 əd 4 18 72
2 yastıq 6218 ZM əd 2 15 30
3 yastıq 7609 əd 2 10 20
4 yastıq 7606 əd 2 6 12
5 yastıq 6207 ZM əd 4 2 8
6 yastıq 6008 RS əd 8 4 32
7 yastıq 6305 ZZ (305) əd 8 3 24
8 yastıq 32006 X əd 8 6 48
9 yastıq 3305 B2RSRTNG C3 əd 8 10 80
10 yastıq 6310 əd 4 10 40
11 yastıq 6206 2Z/C3 əd 8 4 32
Cəm ƏDV Yekun
8573 154314 1011614