Açıq tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
81 “Azəralüminium” MMC Zakopitye Belorusiya (kod 150405) -Gəncə stansiyasına (556802) marşrutu üzrə alüminium fluorid yükünün daşınması xidmətinin satın alınması ilə əlaqədar 18.11.2019
82 “Azəralüminium” MMC 110 000 ton gil-torpağın Potidən - Gəncə d/y stansiyasına hopper tipli vaqonlarla daşınmasının 18.11.2019
83 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialları 13.11.2019
84 “Azərpambıq ASK” MMC Bərdə PİEZ-da olan 1200 ton xam-pambığın, Goranboy PİTM-da olan 350 ton və İmişli PİTM-də olan 1150 ton xam-pambığın Ucar PİEZ-na daşınmasını 13.11.2019
85 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı AlFe20 05.11.2019
86 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində filiallarda istifadə olunan asinxron tipli üç fazalı elektrik mühərriklərinin təmir olunması, dolaqlarının sarınması işlərinin 01.11.2019
87 “Azəralüminium” MMC 72 ton 12 yük maşınına yüklənəcək karton gilizlər yükünün Lipesk -Gəncə daşınması 31.10.2019
88 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın tayalarda saxlanılmasını təmin etmək üçün brezent örtüklərinin 30.10.2019
89 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində, tədarük ediləcək xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək məqsədi ilə qidalandırıcı və nəqledici avadanlıqlarında istifadə olunan konveyer lentaların 29.10.2019
90 “Azərpambıq ASK” MMC 56 ədəd Personal və 19 ədəd notebook kompyuterların 29.10.2019
91 “Azəralüminium” MMC 250 ƏDƏD QRAFİT ROTORUN 24.10.2019
92 “Azəralüminium” MMC İşçilərin qış geyimlərinin 24.10.2019
93 “Azəralüminium” MMC 145.2 ton Metalik Maqnezium (DÜİST 804-93,Marka Mg 99.85 -99.95, çəki – 2 ± 0.3 kq) 21.10.2019
94 “Azəralüminium” MMC Taxta brus (50x100 və 100x100) 17.10.2019
95 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialları 16.10.2019
96 “Azəralüminium” MMC 110 000 ton gil-torpağın Potidən - Gəncə d/y stansiyasına hopper tipli vaqonlarla daşınmasının 15.10.2019
97 “Azəralüminium” MMC 5 ton Odadavamlı sement 07.10.2019
98 “Azəralüminium” MMC 4 ədəd radial konus yastığın 07.10.2019
99 “Azəralüminium” MMC 24 ton butil maddəsi və 60,000.00 ədəd bitil kağız 07.10.2019
100 “Azəralüminium” MMC 60 ton Dairəvi polad (20 ton Ø95 pol.20 (DÜİST 2590-2006) və 40 ton Ø135 pol.3 (DÜİST 2590-88) 07.10.2019