Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
981 “Azəralüminium” MMC "AG Global Logistic" MMC 30 ton yükün 5 refrejerator tipli yük maşını ilə Lipetsk - Gəncə marşrutu ilə 2019-cu ildə daşınması 16.150 AZN 26.02.2019
982 “Azəralüminium” MMC Ultra Technologies MMC Notebooklar və İT mallar 7.325 AZN 10.01.2019
983 “Azəralüminium” MMC Technoil MMC Müxtəlif növdə hidravlika, mühhərik və sürtkü yağları 95.228 AZN 18.02.2019
984 “Azəralüminium” MMC Changsha Deq Electricity Technology Co., LTD. Müxtəlif ölçüdə tökmə ucluqlar (maye metalın təbəqə şəklinə düşməsi üçün qəliblər) 168.100 USD 25.02.2019
985 “Azəralüminium” MMC “Paşa-Trans” nəqliyyat şirkəti GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - BELORUSA (MİNSK) 25 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN DAŞINMASI 32.831 AZN 05.02.2019
986 “Azəralüminium” MMC “Paşa-Trans” nəqliyyat şirkəti GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - ADANA (TÜRKİYƏ) MARŞRUTU ÜZRƏ 44 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 43.010 AZN 05.02.2019
987 “Azəralüminium” MMC “Paşa-Trans” nəqliyyat şirkəti YÜK MAŞINLARI İLƏ GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - ISTANBUL (TÜRKİYƏ) MARŞRUTU ÜZRƏ 12,000 TON 500 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 407.897 AZN 05.02.2019
988 “Azəralüminium” MMC "LogistikGrupp" MMC YÜK MAŞINLARI İLƏ GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - ISTANBUL (TÜRKİYƏ) MARŞRUTU ÜZRƏ 12,000 TON 500 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 407.897 AZN 05.02.2019
989 “Azəralüminium” MMC “Paşa-Trans” nəqliyyat şirkəti YÜK MAŞINLARI İLƏ GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - RUSİYAYA (MOSKVA VƏ MOSKVAƏTRAFI) 12,000 TON 571 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 764.405 AZN 05.02.2019
990 “Azəralüminium” MMC “Logistik Qrup MMC” YÜK MAŞINLARI İLƏ GƏNCƏ SAHƏSİNDƏN - RUSİYAYA (MOSKVA VƏ MOSKVAƏTRAFI) 12,000 TON 571 MAŞIN ALÜMİNİUM RULONLARIN YÜKÜNÜN DAŞINMASI 764.405 AZN 05.02.2019
991 “Azərpambıq ASK” MMC "UNİVERSAL SUPPLİER COMPANY" MMC təsərrüfat və dəftərxana mallarının satın alınması 28.855 AZN 11.03.2019
992 “Azəralüminium” MMC "Azot Oksigen" İM Sıxılmış oksigenin 16.380 AZN 04.03.2019
993 “Azəripək” MMC “AZ STİMUL” MMC 10 tonluq buxar qazanının alınması, quraşdırılması, dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və istismara verilməsi 182.900 AZN 04.03.2019
994 “Azəralüminium” MMC "ZOOM"MMC Taxta Brusların satın alınması 441.320 AZN 21.02.2019
995 “Azəralüminium” MMC Şin RRG MMC Avtoyükləyicilər və yük maşınları üçün müxtəlif ölçüdə və miqdarda təkərlərin satın alınması 125.776 AZN 31.01.2019
996 “Azəralüminium” MMC "Sənaye Təchizat və Logistika" MMC Ventil və siyirtmələr ( müxtəlif ölçü və miqdarda) 12.838 AZN 25.01.2019
997 “Azəralüminium” MMC "Prestij-ABT"MMC Ventil və siyirtmələr ( müxtəlif ölçü və miqdarda) 24.047 AZN 25.01.2019
998 “Azəralüminium” MMC "Prestij-ABT" MMC Rezin məmulatlar 40.290 AZN 25.01.2019
999 “Azəralüminium” MMC "Fortuna-FM" MMC Qara metaldan müxtəlif məmulatlar 76.310 AZN 25.01.2019
1000 “ASK Xidmət” MMC “Microtech” MMC "ASK Plaza” binasında isitmə, soyutma, havalandırma, su və kanalizasiya sistemlərinin müfəttişliyi 3.149 AZN 05.03.2019