Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Pulfadon (ağac gövdəsindəki qurdlar üçün.) Litr 10 20 200
2 Bez eni 90 sm sıxlıq 90-105g/m2 m 2400 1.2 2880
3 Qida elementi 1,5V AA ədəd 13 0.5 6.5
4 Marker silinmeyen(qara)permanent ədəd 1000 0.6 600
5 Qab Yuyan Maye (Fairy) ədəd 50 4 200
6 Calgon ədəd 200 3.5 700
7 Pambiq parça 1.5m m 1500 2.5 3750
Cəm ƏDV Yekun
65011.1 11701.998 76713.098