Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Vintaçan dəsti (zərbəli) TOREX dəst 10 14 140
2 Ulduz açar dəsti dəst 5 40 200
3 İkitərəfli açıq ağızlı qayka açarı 12X13 ədəd 10 2 20
4 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 24x27 ədəd 5 5 25
5 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 30x32 ədəd 4 7 28
6 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 14x17 ədəd 10 3 30
7 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 17x19 ədəd 10 3 30
8 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 22x24 ədəd 8 4 32
9 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 24x27 ədəd 8 6 48
10 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 27x30 ədəd 4 6 24
11 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 30x32 ədəd 4 8 32
12 Kəlbətin ədəd 16 7 112
13 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 17x19 ədəd 12 3 36
14 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 8x10 ədəd 10 2 20
15 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 10x12 ədəd 10 2 20
16 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 11x13 ədəd 16 2 32
17 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 19x22 ədəd 8 4 32
18 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 22x24 ədəd 8 5 40
19 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 8x10 ədəd 16 2 32
20 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 12x13 ədəd 16 2 32
Cəm ƏDV Yekun
36568 6582.24 43150.24