Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polad təbəqə 1500x6000x2 mm (pol.3 DÜİST19903-74) Ton 0.848 1657 1405.136
2 Polad təbəqə 1500x6000x3 mm (pol.3 DÜİST19903-74) Ton 2.12 1650 3498
3 Polad təbəqə 1500x6000x4 mm (pol.3 DÜİST19903-74) Ton 7.347 1650 12122.55
4 Polad təbəqə 1500x6000x5 mm (pol.3 DÜİST19903-74) Ton 0.706 1650 1164.9
5 Polad təbəqə 1500x6000x6 mm (pol.3 DÜİST19903-74) Ton 14.41 1650 23776.5
6 Polad təbəqə 1500x6000x8 mm (pol.3 DÜİST19903-74) Ton 2.26 1650 3729
7 Polad təbəqə 1500x6000x20 mm (pol.3 DÜİST19903-74) Ton 15.543 1819 28272.717
8 Polad təbəqə 1500x6000x30 mm (pol.3 DÜİST19903-74) Ton 3.18 1819 5784.42
9 Riflənmiş polad təbəq 1500x6000x4 mm (Ст3сп ГОСТ 8568-77) Ton 1.74 2005 3488.7
10 Riflənmiş polad təbəqə 1500x6000x5 mm (Ст3сп ГОСТ 8568-77) Ton 0.72 2005 1443.6
11 Riflənmiş polad təbəqə 1500x6000x8 mm (Ст3сп ГОСТ 8568-77) Ton 2.32 2084 4834.88
12 Polad profil 25x25x2.5 mm m 120 1.98 237.6
13 Polad profil 40x20x2.5 mm m 120 3.62 434.4
14 Polad profil 50x50x3 mm m 120 6.72 806.4
15 Polad profil 30x60x3,5 mm m 120 7.04 844.8
16 Polad profil 60x40x3 mm m 120 6.72 806.4
17 Polad profil 80x60x4 mm m 240 12.57 3016.8
18 Şveller №16 DÜİST 8240-88 Ton 4.406 1633 7194.998
19 Polad künclük 75x75x8 mm Ton 0.809 1525 1233.725
20 Polad künclük 100x100x10 mm Ton 1.8 1535 2763
Cəm ƏDV Yekun
132242.496 23803.64928 156046.14528