Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mühərrikin yağ nasosu 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 145 145
2 Karterin araqatı B8860-1009001 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 29 29
3 Mühərrikin gilizi AY400-1002106 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 4 100 400
4 Dayaq şaybası dəsti 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 2 22 44
5 Başlığın araqatı D5400-1003001 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 110 110
6 Gilizin rezinləri A3000-1002063B 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 4 10 40
7 Turbokompressor A50400-11181000-752 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 790 790
8 Dirsəkli valın dişli çarxı A8300-1005001D 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 130 130
9 Sükanın yağ silindri 202300000096 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 690 690
10 Əyləc barabanı 209990022989 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 2 290 580
11 Hidromufta dəsti 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 900 900
12 Şatun boyuncuğun içliyi dəsti A8600-1004005 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 8 10 80
13 Əsas boyuncuğun içliyi dəsti D30-1005054 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 4 10 40
14 Gilizin rezinləri A3000-1002063 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 4 10 40
15 Üst qapağın araqatı D7500-1003201A 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 25 25
16 Əsas boyuncuğun içliyi dəsti D30-1005055 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 4 10 40
17 Yağ paylayıcı 206200010315 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 2 1300 2600
18 Soyutma pəri D7017-1308150 10t.yukl. “Hangcha” ədəd 1 95 95
19 Su nasosu “Hangcha”5t.yükl. ədəd 4 170 680
20 Su radiatoru “Hangcha”5t.yükl. ədəd 3 565 1695
Cəm ƏDV Yekun
51442 9259.56 60701.56