Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mühərrik yagi 10w30 (dizel mühərriklər üçün) -Technol Power 10w30 litr 208 4 832
2 Mühərrik yagi 5w40 (dizel mühərriklər üçün)- Technol Gold 5w40 litr 100 4.5 450
3 Transmissiya yağı ATF-2 – Technol ATF II D litr 1000 3.7 3700
4 Yag Litol-24 – Technol Litol 24 kg 120 4 480
5 Mühərrik yağı 20 W 50 (dizel mühərriklər üçü) – Technol Storm 20 W 50 litr 9000 2.4 21600
6 Senaye yagi I-40 -Technol I 40 A litr 2500 2.1 5250
7 Muherrik yagi 15 W 40 (dizel mühərriklər üçün) -Technol Silver 15W40 litr 3000 2.5 7500
8 Sürətlər qutusunun yağı 80 W 90 GL-5 – Technol Transmission 80W90 litr 400 3.4 1360
9 Mühərrik yagi M14/V2 -Technol M14V2 litr 2500 2.3 5750
10 Chiatim yagi 221(1.0 kq-lıq qabalşdırmada) -Siatim 221 kg 50 50 2500
11 Yag Litol-24 (8-10 kq-lıq qablaşdırmada) – Technol Litol 24 kg 600 4 2400
12 Transmissiya yağı N460 -Technol Kalsedon EP460 litr 210 3.75 787.5
13 Hidravlik yag L-HG 68 (Slide-way Hydraulic Oil L-HG 68) – Technol Lapis HD68 litr 412 2.65 1091.8
14 Molibden disulfid tərkibli yağ (Moly grease EP NLGİ 2) -Moly Grease kg 200 25 5000
15 Hidravlika yağı-HLP HM 46 – Technol Lapis HD 46 litr 5000 2.55 12750
16 Hidravlika yağı HD-32 - Technol Lapis HD 32 litr 14000 2.5 35000
17 Transmissiya yagi 320 - Technol Kalsedon EP320 litr 9000 3.5 31500
18 Transmissiya yağı N150 - Technol Kalsedon EP150 litr 210 3.4 714
19 Sirkulyasiya yağı N100- Technol Kalsedon EP100 litr 210 3.35 703.5
20 Hidravlik yag L-HM 46, (L-HM46 Anti-Wear Hydraulic Oil) -Technol Lapis HD46 litr 412 2.65 1091.8
Cəm ƏDV Yekun
145774.6 26239.428 172014.028