Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Hidravlika yagi HLP HM 68 - Technol Lapis HD68 litr 420 2.7 1134
2 Hidravlilka yağı L-HL32 (L-HL32 Hydraulic oil)- Technol Lapis HD68 litr 412 2.5 1030
3 Mühərrik yağı SAE 50 -Technol Power SAE 50 kg 1050 3 3150
Cəm ƏDV Yekun
145774.6 26239.428 172014.028