Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polad kürəli ventil Du=25 mm,PU=16atm.(VENUS şirkəti) ədəd 2 7.5 15
2 Polad kürəli ventil Du=32 mm,PU=16atm.(VENUS şirkəti) ədəd 2 15 30
3 Polad kürəli ventil Du=40 mm,PU=16atm.(VENUS şirkəti) ədəd 2 22 44
4 Şovsuz polad boru Du=25X2,8 mm DÜİST 3262-75 m 10 4 40
5 Şovsuz polad boru Du=32 mm (1 1/4"),xarici diametr 42 mm, divar qalınlığı 3.5 mm (ГОСТ 8732-78,DÜIST8732-75) m 45 5.5 247.5
6 Şovsuz polad boru Du=50X3 mm DÜİST 3262-75 m 70 9 630
7 Şovsuz polad boru Du=100X4 mm DÜİST 3262-75 m 119 20 2380
8 Polad dirsək Du=150 mm, xarici diametr 159 mm, divar qalınlığı 7 mm (ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)) ədəd 3 25 75
9 Dairəvi polad 3, F=8 mm DÜİST 2590-88 Ton 0.072 2150 154.8
10 Dairəvi polad 3, F=18 mm, DÜİST 2590-88 Ton 0.34 2150 731
11 Polad künclük 40x40x4 DÜİST 8509-88 Ton 0.25 2000 500
12 Polad künclük L50x50x5 DÜİST 8509-88 Ton 0.6 2000 1200
13 Paslanmayan şovsuz polad boru F48x4mm (material: X18H10T) ГОСТ 9941-81 m 80 40 3200
14 Paslanmayan polad dirsək F48x4mm (material: X18H10T) ГОСТ 17375-01 ədəd 8 30 240
15 Paslanmayan polad dairə F55mm (material: X18H10T) ГОСТ 5632-72, 2590-88 Kq 150 18 2700
16 Mis boru F8 mm, divar qalınlığı 1 mm ГОСТ 617—90 m 10 30 300
17 Paslanmayan şovsuz polad boru F=8mm ,AİSİ 304 (08x18H10),divar qalınlığı 1,2 mm (ГОСТ 9941-81) m 10 20 200
18 Riflənmiş polad təbəqə b=4 mm ГОСТ 8568-77 Ton 1.55 2200 3410
Cəm ƏDV Yekun
185424.75 33376.455 218801.205