Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Keçid (Nipple) 22504983 00 ədəd 6 70 420
2 Xortum (Hose assy) 0575 0125 65 ədəd 2 700 1400
3 Altıbucaqlı keçid (Hexagon nipple) 0571 0035 26 ədəd 6 507 3042
4 Dirsək (Elbow)2250 4985 00 ədəd 3 132 396
5 Kompensator (Compensator) 2040 ədəd 1 1400 1400
6 Kipləşdirici (Seal) kod: 1621 8530 00 ədəd 2 117 234
7 Rezin həlqə (O-ring) kod: 0663 2105 07 ədəd 8 215 1720
8 Rezin həlqə (O-ring) kod: 0663 2109 91 ədəd 6 500 3000
9 Rezin həlqə (O-ring) kod: 0663 2109 78 ədəd 2 212 424
10 Rezin həlqə (O-ring) kod: 0663 2107 44 ədəd 8 500 4000
11 Yağ soyuducusu (oil cooler) 1621 8487 00 ədəd 2 4200 8400
12 Boru (Pipe)1621 9268 00 ədəd 1 6055 6055
13 Elastik boru (Flexible) kod. 1621957500 ədəd 2 986 1972
14 Elastik boru (Flexible) kod. 1621957400 ədəd 2 1334 2668
15 Kipləşdirici şayba (seal washer) kod. 0661100029 ədəd 6 8 48
16 Dirsək (Elbow) kod. 0603424302 ədəd 3 27 81
17 Əks klapan (Non return valve) kod. 1621855300 ədəd 1 3305 3305
18 Əks klapan (Non return valve) kod. 1621855200 ədəd 1 2168 2168
19 Altıbucaqlı keçid (Hexagon nipple) kod.0571003525 ədəd 3 40 120
20 Rezin həlqə (O-ring) kod.0663213500 ədəd 3 6 18
Cəm ƏDV Yekun
154531 27815.58 182346.58