Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Rezin həlqə (O-ring) kod.0663213000 ədəd 3 11 33
2 Nippel (Nipple) kod.1079584006 ədəd 3 75 225
3 Yağ nasosu(pump unit) kod.1420120190 ədəd 1 15370 15370
4 Kompensator 3010 (1392828 , LBR 16. 0150. 034. 0 , 305 ) ədəd 1 31407 31407
5 Yağ nasosu (pump) 2040 (UNİVERSAL HYDRAULİK.Type:MPE-40/1.1/230/400V-50Hz) ədəd 1 16500 16500
6 Qapaq (Cover) kod.1621851608 ədəd 1 15295 15295
7 Qapaq (Cover) kod.1621924208 ədəd 1 15295 15295
8 Hava soyuducu (Cooler) kod: 1621 9928 10 ədəd 1 12677 12677
9 Kompressor yağı Roto Synthetic Fluid XTEND DUTY Atlas Copco, (Part N 2901 1702 00) - 209L çəllək ədəd 1 4000 4000
10 Hava/yağ ayrıcı filtr Atlas Copco (Part N 1625 7754 00) ədəd 2 637 1274
11 Yağ filtri Atlas Copco (Part N 1625 7525 00) ədəd 2 106 212
12 Hava filtri Atlas Copco (Part N 1622 7887 00) ədəd 2 170 340
13 Qoruyucu klapan (Atlas Copco 0830101010) tip S245-1/2 AO, Pn40, Ms-180C, 10bar, TUV-SV-10-340-10, D/G-0.73,P/N08301010 10,BD1400 quruducu ədəd 2 516 1032
Cəm ƏDV Yekun
154531 27815.58 182346.58