Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Qaynaq çubuğu F=2.5 mm Kq 200 2.8 560
2 Qaynaq chubugu F 3 mm Kq 2400 2.6 6240
3 Qaynaq chubugu F 4 mm Kq 6200 2.6 16120
4 Qaynaq chubuqu F=5 mm Kq 1900 2.6 4940
5 Qaynaq çubugu OZL-8, F=2.5 mm Kq 30 12 360
6 Qaynaq çubugu OZL-8, F=3.2 mm Kq 30 12 360
7 Qaynaq çubuğu OZL-8, F=5 mm DÜİST 9466-60;10052-62 kq 400 12 4800
8 Kömür elektrod 1/2"x14"(12.7mmx356mm) 24-102-003 ədəd 200 1.1 220
9 Kömür elektrod 11x305 ədəd 100 1.1 110
10 Kömür elektrod 11x430 ədəd 200 1.1 220
11 Kömür elektrod 3/8” x 17”(9,5mm x 432mm) 24-064-003 ədəd 150 1.1 165
12 Alüminium qaynaq çubuğu 2.5x350 Tip: Aluweld-12 Si Kq 80 60 4800
13 ALÜMİNİUM QAYNAQ ÇUBUĞU 3,20x350, Tip: ALUWELD – 12 Si Kq 80 65 5200
14 Arqonqövs qaynaq aparatı üçün (TİG) Volfram qaynaq çubuğu F=3.2 mm ədəd 30 7.15 214.5
15 Arqonqövs qaynaq aparatı üçün (TİG) Volfram qaynaq çubuğu F=2.4 mm ədəd 30 4.8 144
16 Polad qaynaq məftili DİN 8559, SG2-1,2mm Kq 12600 2.7 34020
17 Alüminium qaynaq məftili AWS A5-10 ER 1060 F=2 mm Kq 3705 15 55575
18 Alüminium lehim HTS 2000 (cubuq) Kq 3.3 10 33
19 Gümüş lehim ПСР-45 (HARRIS O,Solidus 1310F/710 ,Liquidus 1475F/802C ,1,27mmx3,2mm ,AWS A5/8 BCuP-2) Kq 3 900 2700
20 Qazaltı qaynaq çubuğu E308L16 F=2,0x300mm (PW308L25) (paslanmayan polad üçün) Kq 10 21 210
Cəm ƏDV Yekun
137561.5 24761.07 162322.57