Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Qazaltı qaynaq çubuğu RG-45 φ2.0mm x 300 (adi polad üçün) Kq 30 7.2 216
2 Qazaltı qaynaq çubuğu E308L16 φ2,5 x 300mm (PW308L25) (paslanmayan polad üçün) Kq 10 21 210
3 Qazaltı qaynaq çubuğu RG-45 φ2.5mm x 300 (adi polad üçün) Kq 20 7.2 144
Cəm ƏDV Yekun
137561.5 24761.07 162322.57