Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 kişi üçün kotyumu - yay fəsili üçün dəst 240 22 5280
2 mühəndis üçün işçi kostyumu - yay fəsili üçün dəst 20 27 540
3 qadın üçün işçi kostyumu - yay fəsili üçün dəst 100 23.5 2350
4 kişi üçün kofta - yay fəsili üçün ədəd 330 5 1650
5 qadın üçün kofta - yay fəsili üçün ədəd 120 5 600
6 kişi üçün işçi kostyumu - qış fəsili üçün dəst 240 24.5 5880
7 mühəndis üçün işçi kostyumu- qış fəsili üçün dəst 20 31 620
8 qadın üçün işçi kostyumu- qış fəsili üçün dəst 100 24.5 2450
9 kişi üçün kofta - qış fəsili üçün ədəd 330 12 3950
10 qadın üçün kofta- qış fəsili üçün ədəd 120 12 1440
11 qış gödəkçəsi ədəd 300 23.5 7050
12 qaynaqçı üçün kombinizon dəst 4 45 180
13 qaynaqçı üçün şlem ədəd 4 8 32
14 kimyəvi maddə və toza qarşı kombinizon dəst 50 13 650
15 iş ayaqqabısı kişi üçün cüt 260 26.5 6890
16 qadın üçün iş ayaqqabısı cüt 110 26.5 2915
17 günlüklü papaq ədəd 250 3 750
18 siqnal jileti ədəd 200 3.3 660
19 dəbilqə sarı ədəd 140 4.9 686
20 dəbilqə içliyi - qış üçün ədəd 180 3 540
Cəm ƏDV Yekun
12370.32 81094.32