Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 üz sipəri ədəd 30 6.3 189
2 qoruyucu şəffa eynək ədəd 1400 3.2 4480
3 qoruyu gözlük - yanı bağlı ədəd 400 3.9 1560
4 qaynaqçı üçün eynək ədəd 60 9.9 594
5 respirator ədəd 3000 0.3 900
6 respirator 3M EN149 - çox istifadəli ədəd 2000 1.5 3000
7 rezin əsalı əlcək cüt 4000 0.9 3600
8 rezin əsalı pampıq əlcək cüt 1000 0.7 700
9 rezin əsalı qalın əlcək cüt 2900 0.9 2610
10 gön - dəri əlcək cüt 1800 2.5 4500
11 təhlükəsizlik lenti ədəd 15 11 165
12 yağmurluq ədəd 4 21 84
13 qoruyucu kəmər ədəd 4 70 280
14 qulaqcıq səs küyə qarşı ədəd 250 0.18 45
15 yanğınsöndürən üçün kombinizon dəst 2 85 170
16 yanğınsöndürən üçün tam üz maskası ədəd 2 10 20
17 dielektrik bot cüt 6 26 156
18 dielektrik xalça 50x60 ədəd 12 11 132
19 dielektrik əlcək cüt 4 9 36
Cəm ƏDV Yekun
12370.32 81094.32