Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Ace (xlor) Litr 264 1 264
2 NET (kislota) litr 420 1.2 504
3 Yuyucu toz (poroşok) kq 738 1.3 959.4
4 Maye sabun 5L ədəd 132 3.6 475.2
5 Sabun 72 % 200 qr ədəd 1908 0.33 629.64
6 Sabun əl-üz (antibakterial) ədəd 696 0.6 417.6
7 Şvabra 50sm ədəd 36 6 216
8 Şvabra əskisi 50 sm ədəd 132 1.5 198
9 Pol fırçası (uzunluğu 20 sm eni 30 sm) ədəd 288 3 864
10 Vedrə plastmast ədəd 16 4 64
11 Xəkəndaz plastmast 1 m ədəd 84 0.8 67.2
12 Əıcək rezin (təsərrüfat üçün) ədəd 216 0.5 108
13 Şvabra saçaqlı (eni 20sm uzunluğu 30sm) ədəd 120 1.5 180
14 Plastmas vedrə əski içərisində olan ədəd 18 7 126
15 Stol üstü silən əski ədəd 36 0.2 7.2
16 Süngər (qubka qab yuyan) qutu 12 1.08 12.96
17 Domestos 1L ədəd 240 1.4 336
18 Mətbəx saıfeti rulon 96 0.8 76.8
19 Zibil paketi 50sm qutu 96 0.4 38.4
20 Tualet salfeti ədəd 1200 0.2 240
Cəm ƏDV Yekun
6774.72 1219.45 7994.17