Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Salfet masaüstü qutu 120 0.6 72
2 Çay (BETA)250qr ədəd 84 4.3 361.2
3 Qənd kq 36 1.3 46.8
4 Şəkər tozu kq 36 1.2 43.2
5 Kofe 200qr ədəd 12 4 48
6 Konfet qarışıq kq 30 4 120
7 Mineral su 0,5 L ədəd 120 0.33 39.6
8 Bel sadə (ucu üçbucaq olan) ədəd 10 2.5 25
9 Bel çalov ədəd 60 2.5 150
10 Bel sapı 1,5 m ədəd 24 2 48
11 Yab saplı ədəd 2 2 4
12 Mətbəx dəsmalı rulon (sarı) ədəd 12 1.91 22.92
Cəm ƏDV Yekun
6774.72 1219.45 7994.17